Warehouse 24/7

Met het project “Warehouse 24/7” wil VIL een totaalconcept uitwerken om leveringen de klok rond mogelijk te maken.  Het project streeft naar een betere benutting van de bestaande private en publieke infrastructuur. Tegelijkertijd biedt het soelaas voor de toenemende wachttijden die transportbedrijven in de piekmomenten ondervinden bij laad- of losplaatsen en de congestie onderweg.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Nachttransport is meer dan ooit actueel. Sinds 2017 zetten heel wat terminals en containerdepots in de Antwerpse haven in op bereikbaarheid tijdens de nachturen. Ook terminals in de haven van Gent streven naar meer behandeling tijdens de nacht, maar de introductie van nachtopeningen is niet overal even succesvol gebleken. Om op een gestructureerde manier met nachtvervoer te kunnen werken, komt het er echter op aan om naast vervoerders ook magazijnen en productiecentra in het hinterland bij dit transport te betrekken.

Doelstelling

Warehouse 24/7 zal met behulp van technologische en infrastructuuroplossingen een totaalconcept uitwerken om leveringen buiten de klassieke openingsuren mogelijk te maken. Hierbij zal o.a. de beveiliging van de goederen, alsook de veiligheid van de chauffeur worden gegarandeerd. Er zal gewaakt worden over de economische haalbaarheid van de oplossing, eveneens voor bedrijven met beperkte volumes. Daarnaast zullen ook alle andere randvoorwaarden zoals contractuele aansprakelijkheid, douaneafhandeling, enz. deel uitmaken van het project.

Opportuniteiten

 • Antwoord bieden op de toenemende en aanhoudende fileproblematiek.
 • Nachtopening is nu voornamelijk van toepassing bij grote bedrijven. Het project zal bijkomend zoeken naar oplossingen voor ontvangers met kleinere volumes, al dan niet gebruik makende van onbemande receptie.
 • Betere benutting van bestaande private en publieke infrastructuur.
 • Tijdswinst tijdens het transport en de economische impact van minder congestie.
 • Milderen van de piekmomenten bij terminals, laad- en losplaatsen.

Concrete activiteiten en werkzaamheden

 • Probleem-/behoefteanalyse om de randvoorwaarden in kaart te brengen.
 • Inventarisatie van mogelijke (deel)oplossingen op vlak van technologie en infrastructuur, inclusief het kostenaspect en voor- en nadelen.
 • Selectie en uitwerking oplossingsrichtingen.
 • Bestuderen van best practices.
 • Uitwerken van een totaalconcept en business case, inclusief kosten-batenanalyse en rekening houdend met alle randvoorwaarden.
 • Opzetten en realiseren van minstens één Proof of Concept waarbij één locatie volledig uitgerust wordt.

 

 

Praktisch

Start: oktober 2020
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Deelnemende bedrijven

10 bedrijven: Colruyt Group, Distrilog, Gommeren, Handico Trucking, Katoen Natie, Lantis, MPET, Ninatrans, PM Trans en Port of Antwerp.

 

Meer weten?

Contacteer
Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

Pers

28/10/2020 – VIL persbericht – VIL wil magazijnen dag én nacht open

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL