RFP RPA Databots

VIL schrijft een Request for Proposal uit voor in het kader van het project RPA Databots.

Met het project RPA Databots, op basis van Robot Process Automation, zal VIL een laagdrempelig en goedkoop systeem aanreiken aan bedrijven om in een korte tijdspanne tot een voldoende graad van automatisatie in administratieve logistieke processen te komen.

Meer specifiek betekent dit:

 • Inzicht bieden in de mogelijkheden van automatisatie door middel van het opzetten van 2 POC’s
 • RPA toegankelijk te maken voor volgende logistieke doelgroepen:
  o Toeleveranciers
  o Producenten
  o Assemblage
  o Logistieke dienstverleners
  o Groothandelaars
  o Verladers

De meerwaarde van dit project situeert zich in:

 • Bewustwording van de potentiële verbeteringstrajecten voor digitalisatie en automatisatie.
  o Het inzetten van virtuele assistenten geeft de medewerkers de kans om zich te focussen op de meer belangrijke en boeiende taken.
  o Het vrijmaken van repetitieve taken die niet bijdragen tot de ontwikkeling van de medewerkers geeft gelegenheid tot bijscholing tot hogere profielen waardoor de marktwaarde stijgt.
 • Inzicht in hoe de efficiëntie en betrouwbaarheid kan worden verhoogd door databot oplossingen.
  o Door de 24/7/365 mogelijke inzet kan een deel van de dagtaken buiten de kantooruren gebeuren, waardoor de productiviteit zal stijgen enerzijds en huidige systemen minder belast worden anderzijds

Praktisch

 • Intentieverklaring tot deelname: voor 9 juli 2021.
 • Indienen offerte: uiterlijk 6 augustus 2021 om 12u.
 • Een concrete planning zal worden opgemaakt in samenspraak met de dienstverlener. Hierbij zullen afspraken worden gemaakt over voortgangsrapportage; vormelijke vereisten van de op te leveren resultaten; meetings met VIL en met de projectdeelnemers; presentaties die moeten worden gegeven.
 • Offertes dienen digitaal te worden verstuurd naar volgend e-mailadres:
  Sophie Delannoy (Sophie.Delannoy@vil.be) – projectleider RPA Databots
VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL