RFP Pakketdistributie vanuit de Westhoek

VIL schrijft een Request for Proposal uit voor in het kader van het project Rural Parcel Delivery.

In het project Rural Parcel Delivery gaat VIL, samen met 11 bedrijven, op zoek naar manieren waarop de levering van pakketten buiten de stad beter kan door operationele samenwerking. Geoptimaliseerd gebruik van infrastructuur of samenwerkingsmodellen bieden dan ook voordelen voor logistieke dienstverleners. Maar er zijn ook tal van maatschappelijke voordelen, zoals een verhoogde veiligheid en leefbaarheid in de dorpskernen. Indien men efficiënter levert heeft dit bovendien ook een positieve bijdrage op de congestie en CO²-uitstoot in Vlaanderen.

Concreet werden in dit project modellen van samenwerking in geografische clusters bestudeerd om te komen tot de meest optimale situatie op economisch en maatschappelijk gebied. Daartoe werd een rekenmodel ontwikkeld wat toeliet de impact van de verschillende scenario’s te berekenen ten opzichte van de bestaande situatie.
In de loop van het project werd door de deelnemersgroep o.a. beslist om de oplossing betreffende het consolideren van pakketten en deze te laten vervoeren door een 3de partij tot op bestemming verder uit te werken in realiteit, de zogenaamde Proof of Concept.

Concreet zullen 5 deelnemende bedrijven, allen gevestigd in de Westhoek, samenwerken voor de distributie van hun e-commerce verkopen in de tweede helft van 2021. We zoeken een dienstverlener die ervaring heeft in de thuislevering van verse gekoelde voedingswaren

Praktisch

  • Bevestiging ontvangst van de RFP: bij voorkeur voor 30 april 2021
  • Indienen offerte: uiterlijk 14 mei 2021
  • Bespreking offerte: 18 mei 2021
  • Gunning: 21 mei 2021, 12u
  • Na gunning wordt de voorbereiding van de opdracht aangevat tijdens een bespreking op 25 mei 2021 om 1430.

Offertes dienen digitaal te worden verstuurd naar volgend e-mailadres: 
Geert Verbelen (Geert.Verbelen@vil.be)  projectleider Rural Parcel Delivery

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL