Rural Parcel Delivery

In het project ‘Rural Parcel Delivery’ gaat VIL op zoek naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in het buitengebied. Een model van samenwerking in geografische clusters met gedeelde cross-docking capaciteit zal worden bestudeerd en getest om te komen tot de meest optimale situatie op economisch en maatschappelijk gebied.

status: In uitvoering | thema: Last Mile | type: Regionaal

Studies en projecten met het oog op de optimalisatie van de last-mile distributie beperken zich meestal tot de centrumsteden.
Toch bestaat de last-mile problematiek ook buiten de stad. Plattelandsbewoners kopen gemiddeld meer pakjes op het internet en de levering ervan verloopt weinig efficiënt.

Handelszaken zijn gevestigd langs gewestwegen of verspreid in de dorpskern. Zowel de economische als de maatschappelijke kost is hoog, omwille van de lange afstand en tijd tussen de leveringen. Tegelijk stoppen de files al lang niet meer aan de rand van grote steden. Ook de gewestwegen en dorpskernen lopen vast. De typisch Vlaamse ruimtelijke ordening met lintbebouwing en verspreide bewoning versterken deze problematiek.

Doelstelling

In het project “Rural Parcel Delivery” gaat VIL op zoek naar efficiëntieverbetering bij de levering van pakketten in het buitengebied. Een model van samenwerking in geografische clusters met gedeelde cross-docking capaciteit zal worden bestudeerd en getest om te komen tot de meest optimale situatie op economisch en maatschappelijk gebied.

Concrete activiteiten 

  • In kaart brengen van de huidige problemen met pakjes distributie in niet-stedelijke gebieden en best practices
  • Het verzamelen, en analyseren van de volumes en de verschillende logistieke stromen in verschillende geografische clusters in Vlaanderen
  • Het ontwikkelen van een rekenmodel om voor de voorgestelde pilootprojecten een aantoonbare reductie van kosten, gereden kilometers en CO2 te realiseren 
  • Het oplijsten van verschillende mogelijkheden, concepten en business modellen voor leveren van pakjes in niet-stedelijk gebied. Het kiezen van één oplossing voor de piloot op basis van praktische en economische haalbaarheid en ecologische leefbaarheid
  • Het opzetten van een schaalbare piloot die toelaat de gekozen oplossing te valideren

 

Praktisch

Start: maart 2020
Totale doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

6 bedrijven: BD myShopi, DHL Express, FedEX Express Europe, GLS, POM West-Vlaanderen en PostNL. 

Meer weten?

Contacteer 
Geert Verbelen (geert.verbelen@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL