RFP: ATMP Logistics

VIL schrijft een Request for Proposal uit in het kader van het project ATMP Logistics

In de farmaceutische sector is een gestroomlijnd proces van A tot Z de sleutel tot succes, zeker in het geval van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). De logistiek van deze aparte groep geneesmiddelen is complex omwille van de specifieke eisen inzake temperatuur, betrouwbaarheid en traceerbaarheid. Met het project ATMP Logistics wil VIL een antwoord bieden op deze uitdagingen.

De dienstverlener waar VIL naar op zoek is, is een expert op het gebied van ATMP met een uitgebreid ATMP gerelateerd netwerk. Dankzij zijn/haar kennis en ervaring, is hij/zij uitstekend geplaatst om te voorzien in gespecialiseerd advies aangaande de huidige en toekomstige ATMP markt (incl. de te verwachten marktevoluties).

PRAKTISCH

  • Kandidaat-dienstverlener die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 1 oktober 2021 12u kenbaar te maken aan VIL via e-mail. 
  • Een definitieve offerte moet uiterlijk 8 oktober 2021 12u via e-mail ingediend zijn.
  • Ten laatste 15 oktober 2021 om 12u zal VIL de gunning bekend maken. Deze gunning is onder voorbehoud van formele goedkeuring van het project door VLAIO in de loop van september.

Contact
Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL