‘Heavy duty’ logistiek verduurzamen met groene methanol

Het beperken van de milieu-impact van goederentransport is een cruciaal element in het streven naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Met het project ‘Mobile Methanol Utilisation’ willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol als duurzame brandstof kan spelen in het verduurzamen van specifieke ‘heavy duty’ logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. Achttien bedrijven zetten hun schouders onder dit project.

Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de huidige productie ervan is doorgaans gebaseerd op fossiele bronnen. Het is echter ook mogelijk om groene methanol te produceren op basis van biomassa of gebruikmakend van groene waterstof en opgevangen CO2.

Klimaatneutrale brandstof met interessante eigenschappen
Groene methanol als klimaatneutrale brandstof heeft een aantal interessante eigenschappen die tegemoetkomen aan de specifieke uitdagingen die duurzame heavy duty logistiek stelt. Methanol is vloeibaar bij omgevingstemperatuur, heeft een hoge energiedichtheid en zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof. Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een wijze die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen.

De CCU-technologie (Carbon Capture and Utilisation) nodig om te komen tot grootschalige productie van groene methanol wordt volop ontwikkeld en opgeschaald. Ook in Vlaanderen worden investeringen gepland die productie van groene methanol door CCU mogelijk zullen maken.

Kennis vergaren over economische en operationele haalbaarheid
Het gebruik van groene methanol voor ‘heavy duty’ logistieke toepassingen is nog relatief weinig onderzocht. In dit project zullen VIL en UGent zowel inzicht verwerven in de technische mogelijkheden en uitdagingen, zoals tankinfrastructuur, transport en opslag, als in de economische en operationele haalbaarheid van het gebruik van groene methanol in een logistieke context. Het project moet bedrijven de nodige kennis geven om strategische beslissingen te kunnen nemen over toekomstige toepassingen van groene methanol in heavy-duty logistiek.

Klimaatneutrale brandstoffen cruciaal onderdeel om klimaatdoestellingen te halen
Steeds meer bedrijven willen actief hun steentje bijdragen aan de transitie naar duurzame brandstoffen. Dat bewijst ook het groot aantal deelnemers van dit project, waaronder chemiebedrijf INOVYN. “INOVYN als een business unit van INEOS gelooft sterk dat de klimaatdoelstellingen enkel kunnen bereikt worden indien klimaatneutrale brandstoffen zoals groene methanol ontwikkeld worden. Het initiatief van het VIL ligt helemaal in de lijn van andere innovatieve projecten, zoals het Power-to-Methanol project waarin CO2 met groene waterstof omgezet wordt in methanol”, aldus Luc van Opstal, Site Manager Antwerpen bij INOVYN.

Projectdeelnemers: Aertssen Services, Anglo Belgian Corporation, Barging Solutions, Boluda Towage Europe, Inovyn, Jan De Nul Group, JoGo Logistics, Lineas, North Sea Port, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, PSA Antwerp, Roose, Shipit, Soliq Trans, Urban Waterway Logistics, Victrol en WeBarge.

Projectpartner: UGent

Dit project start onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).


Contact

Julie Stuer
Projectleider
julie.stuer@vil.be
GSM: 0498 71 89 71

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
stephanie.florizoone@vil.be
GSM: 0494 34 01 63

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL