Mobile Methanol Utilisation

In het project ‘Mobile Methanol Utilisation (MMU)’ is VIL, in samenwerking met UGent, nagegaan welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van ’heavy duty’ logistieke toepassingen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de huidige productie ervan is veelal gebaseerd op fossiele bronnen. Het is echter ook mogelijk om methanol te produceren op basis van biomassa of middels groene waterstof en opgevangen CO2. We spreken dan van groene methanol. De CCU-technologie (Carbon Capture and Utilisation) die kan worden aangewend om CO2 naar groene methanol om te zetten is één van de meest mature CCU-technologieën. Ook in Vlaanderen worden investeringen gepland die productie van groene methanol door CCU mogelijk zullen maken. Groene methanol als klimaatneutrale brandstof heeft een aantal interessante eigenschappen. Het is vloeibaar bij omgevingstemperatuur, heeft een hoge energiedichtheid en zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof. Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een wijze die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen. Groene methanol kan geleidelijk worden ingevoerd in de verbrandingsmotor, wat belangrijk is voor voer- en vaartuigen of materieel met een lange levensduur. 

Doel

Met dit project hebben VIL en UGent onderzocht welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van specifieke ’heavy duty‘ logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. Hierbij is het van essentieel belang om de technische mogelijkheden van groene methanol in te passen in de operationele noden van bedrijven binnen de economische context waarin ze opereren.

 

Resultaten

  • Methanol als brandstof voor heavy-duty logistieke toepassingen is een veelbelovende kanshebber om een van de CO2-neutrale aandrijvingen van de toekomst te worden
  • Volgens The Methanol Institute kan het gebruik van groene of hernieuwbare methanol – zeker in vergelijking met conventionele brandstoffen zoals stookolie en diesel – de netto-uitstoot van koolstofoxide met 60 tot 95% verminderen en stikstofoxide (NOx) met 60 tot 80%. Bovendien elimineert methanol daarbij zelfs bijna volledig de uitstoot van zwaveloxide en fijn stof
  • Methanol is een compacte brandstof die eenvoudig te transporteren, gebruiken en op te slaan is. Ze kan bovendien geproduceerd worden uit biomassa, wat de onzekerheid inzake beschikbaarheid wegneemt
  • Dankzij de uitstekende verbrandingseigenschappen kan ze zowel worden toegepast in methanol-specifieke motoren, als in overgangstechnologieën, zoals dual-fuel
  • Om bedrijven te begeleiden bij het maken van keuzes m.b.t. alternatieve brandstoffen, ontwikkelden VIL en WaterstofNet een TCO-tool (Total Cost of Ownership). De tool vergelijkt voor de aangehaalde applicaties methanol met waterstof en conventionele diesel.
  • Daaruit blijkt dat, bij het publiceren van het rapport, methanol dual-fuel graafkranen 35% goedkoper uitkomen dan de huidige waterstof dual-fuel technologie. Desondanks is ze nog steeds 27% duurder in vergelijking met de huidige dieseltechnologie.
  • Het gebruik van groene methanol kan economisch aantrekkelijker worden, als methanol op de lijst van accijnsvrijstellingen komt te staan. Een ander aandachtspunt is de lokale beschikbaarheid van groene methanol. Hier zijn nog bijkomende inspanningen nodig om een (inter)nationaal dekkend netwerk te kunnen opzetten

Praktisch

Start: december 2021
Einde: februari 2024

Projectdeelnemers
25 deelnemers: Aertssen Services, Anglo Belgian Corporation, Barging Solutions, Boluda Towage Europe, Deme, Denys, Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Herbosch-Kiere, Inovyn, Jan De Nul Group, JoGo Logistics, Lineas, Lloyd’s, Naval Inland Navigation, North-CCU-Hub, North Sea Port, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, PSA Antwerp, Roose, Shipit, Soliqlux, Urban Waterway Logistics, Victrol en WeBarge.

 

 

 

 

 

Meer weten?

Contacteer Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL