Mobile Methanol Utilisation (MMU)

In het project ‘Mobile Methanol Utilisation (MMU)’ zal VIL, in samenwerking met UGent, nagaan welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van ’heavy duty’ logistieke toepassingen.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Methanol is nu al een veel gebruikte grondstof voor industriële toepassingen, maar de huidige productie ervan is veelal gebaseerd op fossiele bronnen. Het is echter ook mogelijk om methanol te produceren op basis van biomassa of middels groene waterstof en opgevangen CO2. We spreken dan van groene methanol. De CCU-technologie (Carbon Capture and Utilisation) die kan worden aangewend om CO2 naar groene methanol om te zetten is één van de meest mature CCU-technologieën. Ook in Vlaanderen worden investeringen gepland die productie van groene methanol door CCU mogelijk zullen maken. Groene methanol als klimaatneutrale brandstof heeft een aantal interessante eigenschappen. Het is vloeibaar bij omgevingstemperatuur, heeft een hoge energiedichtheid en zorgt voor sterk verlaagde emissies van stikstofcomponenten (NOx), zwavelcomponenten (SOx) en fijn stof. Door zijn chemische eigenschappen kan groene methanol worden vervoerd, opgeslagen en getankt op een wijze die erg vergelijkbaar is met de gebruikelijke fossiele brandstoffen. Groene methanol kan geleidelijk worden ingevoerd in de verbrandingsmotor, wat belangrijk is voor voer- en vaartuigen of materieel met een lange levensduur. 

Doel

Met dit project willen VIL en UGent onderzoeken welke rol groene methanol kan spelen in het verduurzamen van specifieke ’heavy duty‘ logistieke toepassingen, zoals binnenvaart, spoor, specifieke havenactiviteiten en goederenbehandeling. Hierbij is het van essentieel belang om de technische mogelijkheden van groene methanol in te passen in de operationele noden van bedrijven binnen de economische context waarin ze opereren.

Concrete activiteiten

  • Bestuderen van de technische mogelijkheden en haalbaarheid van gebruik van groene methanol
  • Voor de verschillende toepassingen en omgevingen de logistieke noden, mogelijkheden en uitdagingen in kaart brengen
  • Waar technische haalbaarheid werd aangetoond, zal ook de operationele en economische haalbaarheid bestudeerd worden
  • Onderzoek van de randvoorwaarden (juridische en fiscale belemmeringen, regelgevend kader,…)
  • Uitvoeren van GAP-analyse inzake haalbaarheid en formuleren van aanbevelingen voor bedrijven, beleidsadvies en vervolgtrajecten
  • Inzicht brengen in de benodigde tankinfrastructuur, de supply chain, het transport en opslag van groene methanol voor de verschillende toepassingen en omgevingen

Praktisch

Start: december 2021
Einde: februari 2024

Projectdeelnemers
25 deelnemers: Aertssen Services, Anglo Belgian Corporation, Barging Solutions, Boluda Towage Europe, Deme, Denys, Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Herbosch-Kiere, Inovyn, Jan De Nul Group, JoGo Logistics, Lineas, Lloyd’s, Naval Inland Navigation, North-CCU-Hub, North Sea Port, POM Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, PSA Antwerp, Roose, Shipit, Soliqlux, Urban Waterway Logistics, Victrol en WeBarge.

 

 

 

 

 

Meer weten?

Contacteer Julie Stuer (julie.stuer@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL