Geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën vergen gespecialiseerde logistiek

In de farmaceutische sector is een gestroomlijnd logistiek proces van cruciaal belang. De circulaire logistiek van gepersonaliseerde zendingen met Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), zoals celtherapie, gentherapie of producten op basis van weefselmanipulatie, is extra complex omwille van de specifieke eisen met betrekking tot temperatuur, betrouwbaarheid en traceerbaarheid. Met het project ATMP Logistics wil VIL in samenwerking met zeventien bedrijven een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Distributie en transport van geneesmiddelen vereist extreme aandacht voor detail in elke fase van de logistieke keten om de kwaliteit van het product te allen tijde te garanderen. Vlaanderen beschikt over een omvangrijke farmaceutische sector met wereldfaam en ook in de logistiek is er uitgebreide kennis en ervaring aangaande het vervoer van geneesmiddelen.
Dat is echter nog niet het geval voor de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Dit soort medicijnen vergt een gepersonaliseerde logistiek, waarbij real time monitoring van temperatuur, locatie en beveiliging cruciaal zijn.

Vlaanderen op de kaart zetten als trekker in ATMP logistiek
Voor deelnemend bedrijf Novartis Pharma, die een voortrekkersrol speelt op het gebied van ATMP’s, kwam dit VIL-project als geroepen. “Onze innovatieve geneesmiddelen, zoals cel- en genthearpieën, hebben nood aan een volledig nieuwe en innoverende logistiek. Het is belangrijk dat Belgische bedrijven de opportuniteit grijpen om zich snel aan te passen en zo een leidersrol op te nemen in het Europese landschap. Dit kunnen wij alleen maar door een sterke samenwerking tussen verschillende partijen. Met dit VIL-project hopen wij met de verschillende deelnemers om Vlaanderen op de kaart te zetten als een trekker in de ATMP-wereld”, aldus Michel Geelhand, Head Public & Institutional Affairs bij Novartis Pharma.

VIL zal een economisch haalbaar en schaalbaar logistiek model uitwerken voor zowel de distributie op korte afstand als de luchtvracht. Op basis daarvan zal een risico analyse worden uitgevoerd voor de gehele keten, adviezen worden geformuleerd voor verpakking, koelsystemen, standaarden en ICT tools en een handleiding worden opgesteld met nuttige informatie en tips voor bedrijven.

Projectdeelnemers: Air Liquide Healthcare, Anicells, Brussels Airport, BlueCrux, Cargo Velo, Etheclo, Etherna, Exobiologics, Fat Stem, Livlina, Marken (a UPS Company), Movianto, Novartis Pharma, Post NL, Topa Packaging, Urbike en UZA.

Dit project start onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Contact

Filip Van Hulle
Projectleider
filip.vanhulle@vil.be
GSM: 0489/90.44.66

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
stephanie.florizoone@vil.be
GSM: 0494 34 01 63

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL