VIL zoekt logistieke oplossingen voor hoge kosten leeggoed

Project Empty Logistics van start

Drank in glazen flessen blijft, ondanks de opmars van petflessen, erg populair in België, vooral bij drankenhandelaars en de horeca. Het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen met statiegeld brengt hoge logistieke kosten met zich mee. VIL wil met het nieuwe project ‘Empty Logistics’ deze kosten in kaart brengen en reduceren. In samenwerking met acht bedrijven gaat het project vandaag van start.

Naast bier worden vooral voor water en frisdrank kleine 25cl glazen flesjes gebruikt. Die glazen flessen worden gestockeerd en vervoerd in plastic kratten. Om zoveel mogelijk flessen terug bij de producent te krijgen wordt statiegeld geheven op het glas en de kratten. De kostprijs van het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen is niet te verwaarlozen en vaak niet transparant.

Met dit project gaat VIL de leeggoedstromen in Vlaanderen in kaart brengen. Vervolgens zal er gezocht worden naar verbeteringen aan bestaande flows en processen, daarnaast ook naar nieuwe dienstverleningsconcepten zoals bijvoorbeeld het ophalen, sorteren en terug ter beschikking stellen van leeggoed over de producenten en retailers heen“, vertelt projectleider Peter Lagey.

Hoge, niet-transparante kosten

Alle partijen in de logistieke keten zijn betrokken en dragen een deel van de kost. De producent moet opslag voorzien voor het leeggoed, wat vooral in de wintermaanden veel plaats inneemt, en staat in voor het reinigen en spoelen van het glas en het verwijderen en vervangen van beschadigde flessen. Bovendien dient de producent ook een administratief systeem op te zetten voor het beheer van de (statie)geldstromen en het terughalen van het leeggoed uit de markt. Bij de retailer neemt het leeggoed dan weer kostbare ruimte in beslag. Tot slot wordt de transporteur vaak geconfronteerd met inefficiënte retourvrachten. Vooral bij een decentrale aanpak waar winkels rechtstreeks door de producent worden bevoorraad, weet de transporteur vaak niet of en hoeveel leeggoed er moet worden teruggenomen bij een levering. Hetzelfde probleem geldt bij drankenhandels, die op hun beurt lijden onder de wildgroei aan statiegeld tarieven.

Verwerking leeggoed te complex

De Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD), die vraagt om een uniform tarief voor leeggoed, neemt deel aan het project. Onze leden merken al enige tijd een sterke stijging op in de kosten voor het verwerken van leeggoed. Dit komt vooral door de toegenomen variatie in het aanbod. Denk maar aan de populariteit van speciaalbieren, gins, enzovoort. Die variatie zorgt voor heel wat verschillende soorten flessen van verschillende producenten. De verwerking van dat leeggoed is voor de handelaars een hele uitdaging. Er is de administratieve kant met de veelheid aan verschillende leeggoedtarieven, maar er is evenzeer de praktische kant waarbij verkeerde flessen in verkeerde bakken terecht komen. We hopen dat er tijdens dit project ideeën naar boven zullen komen die dit proces kunnen vereenvoudigen en vlotter kunnen laten verlopen“, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FeBeD.

Projectdeelnemers

AB Inbev, Belgische Brouwers, Chep, Coca Cola, Delhaize, FeBeD, Jost Logistics, Retail Partners Colruyt Group.

 

EINDE VAN HET PERSBERICHT

pdf_icon

 

VIL persbericht – 18/04/2017 – VIL zoekt logistieke oplossingen voor hoge kosten leeggoed

CONTACTINFORMATIE

Peter Lagey
Projectleider
Tel: 03/229.05.09
GSM: 0477/44.24.54
E-mail: peter.lagey@vil.be

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
GSM: 0494/34.01.63
E-mail: stephanie.florizoone@vil.be

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL