Empty Logistics

Drank in glazen flessen blijft populair in België, vooral bij drankenhandelaars en in de horeca. De kostprijs van het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen is niet te verwaarlozen en vaak niet transparant. Deze kosten wil VIL in dit project in kaart brengen en reduceren.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Leeggoedstromen maken een aanzienlijk deel uit van de logistieke activiteit van de dranken- en retailsector. Met het project Empty Logistics wil VIL de totale kost van de supply chain van leeggoed met statiegeld reduceren. Dit project gaat op zoek naar verbeteringen aan bestaande flows en processen, daarnaast ook naar nieuwe dienstverleningsconcepten, zoals bijvoorbeeld het ophalen, sorteren, en terug ter beschikking stellen van leeggoed over de producenten en retailers heen.

OPPORTUNITEITEN

  • Kostenbesparing over de totale logistieke leeggoedketen heen
  • Nieuwe vormen van logistieke dienstverlening
  • Een shift naar spoor- en/of binnenvaart voor grote stromen tussen consolidatiepunten en producenten

 

CONCRETE ACTIVITEITEN

  • De huidige leeggoedstromen in Vlaanderen worden kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht.  De totale kost en de verdeling ervan overheen de volledige keten wordt transparant gemaakt
  • Analyse: Welke impact heeft het gedeeltelijk of volledig wegtrekken van leeggoedstromen uit bestaande retourconcepten op de kost van die retourstromen?
  • Zoektocht naar kostenbesparingen, zowel binnen de bestaande processen als in nieuwe concepten en business modellen
  • Praktijktesten: verbetervoorstellen en nieuwe concepten worden getoetst. Doelstelling is om ook modal shift opportuniteiten in de praktijk te testen

PRAKTISCH

Opstart: februari 2017
Doorlooptijd: 15 maanden

Deelnemende bedrijven

Acht deelnemers: AB Inbev, Belgische Brouwers, Chep, Coca Cola European Partners Belgium, Delhaize, FeBeD, Jost Logistics (Verbessem) en Retail Partners Colruyt Group.

 belgische-brouwers-federatie  coca-cola delhaize febed Jostgroup colruyt

deelnemers-empty-logistics-vil-18-04-2017


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

18/04/2017 – VIL persbericht: ‘VIL zoekt logistieke oplossingen voor hoge kosten leeggoed.’

23/05/2018 – VIL Persbericht – Nood aan standaardisatie glazen drankflessen met statiegeld

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL