Token

TOKEN, een Europees Horizon 2020-project, onderzoekt de meerwaarde van het gebruik van “Distributed Ledger Technologiën” (DLT), zoals blockchain, voor de publieke sector. Naast personenmobiliteit komen slimme laad- en losplaatsen en standplaatsen voor mobiele leverpunten in het kader van stadslogistiek aan bod.

 

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

De toekomst van overheidsdiensten wordt sterk beïnvloed door de snelle transformatie en digitalisering van onze samenleving en toenemende druk op budgetten. Onder Horizon 2020 zal TOKEN disruptieve technologieën introduceren om de publieke sector te transformeren tot een open overheidsmodel, gebaseerd op principes van samenwerking, transparantie en participatie. Om deze transformatie te doen slagen, zijn grote veranderingen op technisch, politiek, juridisch, organisatorisch en (werk)cultureel vlak noodzakelijk. Disruptieve technologieën, zoals Distributed Ledger Technologies (DLT), kunnen nieuwe oplossingen bieden voor complexe problemen waarmee de overheid wordt geconfronteerd.

Doelstelling

Het doel van TOKEN is het ontwikkelen van een Blockchain Platform dat het voor overheidsdiensten mogelijk maakt om Distributed Ledger Technologies te gebruiken en op die manier te transformeren naar open, transparante en efficiënte diensten.

TOKEN biedt een nieuw type van infrastructuur waarbinnen verschillende actoren kunnen samenwerken en delen. Binnen dit project zullen Distributed Ledger Technologies gecombineerd worden met Internet of Things, Big Data en cloudtechnologieën, met de nodige aandacht voor veiligheid, privacy en databescherming.

Opportuniteiten 

  • De doeltreffendheid van overheidsdiensten verbeteren
  • Onenigheden tussen verschillende diensten wegwerken
  • Bureaucratische drempels wegwerken
  • Publieke betrokkenheid verhogen
  • Digitale transparantie versterken
  • Kennisdeling verbeteren
  • Automatisering bevorderen door het gebruik van smart contracts

 

Praktisch

Start: januari 2020
Totale doorlooptijd: 36 maanden

Meer weten?

Contacteer  Domien Stubbe (domien.stubbe@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL