Smart Vision

Met het Smart Vision-project wil VIL de Vlaamse logistieke sector praktische ervaring laten opdoen met de nieuwe generatie vision technologie en toepassingssoftware. Hoe kunnen ze de productiviteit en efficiëntie verhogen van de logistieke operaties? Hoe kunnen ze in de praktijk een meerwaarde creëren, ook bij KMO bedrijven? 

status: In opstart | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Draagbare minicomputers met ingebouwde camera’s worden slimme verlengstukken van het menselijk lichaam in de vorm van tablets, smartphones en smart glasses.
Smart glasses worden vandaag slechts beperkt ingezet in de logistiek, hoewel de nieuwe generatie opportuniteiten biedt om logistieke taken efficiënter en correcter uit te voeren op een zeer gebruiksvriendelijke manier. Ze zijn performanter, robuuster én goedkoper: geen duur maatwerk meer maar een eenvoudige webapplicatie om snel eigenscenario’s en flows te configureren, of API’s voor de integratie met WMS of andere bestaande applicaties.

Slimme vaste camera’s zijn eveneens inzetbaar voor verschillende logistieke taken zoals o.a. kwaliteitscontrole, tellen, identificatie, locatie,… Ook andere toepassingen komen in beeld, zoals remote support van technici. Bij inspecties en controles, onderhoud van materieel, opleiding en opvolging van nieuwe medewerkers of interventies door leidinggevenden op afstand kunnen ze interessante opportuniteiten bieden.

Concrete activiteiten

  • State of the art van vision technologie en relevante toepassingen in andere sectoren in kaart brengen
  • Door middel van een behoefteanalyse bij (KMO)bedrijven nagaan waarom de bestaande oplossingen er nog niet of slechts beperkt worden aangewend
  • Inzicht brengen in huidige en potentieel nieuwetoepassingen in de logistiek
  • Bepalen onder welke voorwaarden de oplossingen in de verschillende toepassingen operationeel en economisch haalbaar zijn
  • Bedrijven inzicht bieden in de mogelijkheden door het opzetten van een stappenplan
  • Organiseren van enkele demonstrators

Praktisch

Start: november 2021
Einde: september 2023

Onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Meer weten?

Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)

Doelgroep

– Verladers en logistieke dienstverleners die te maken hebben met logistieke operaties zoals picking, consolideren, ontvangen en verzenden, kwaliteitscontrole
– Technologie providers en softwareontwikkelaars actief in vision toepassingen voor logistiek en industrie
– Bedrijven actief in onderhoud van logistieke middelen of installaties
– Bedrijven actief in het onderhoud of beheer van logistieke gebouwen en infrastructuur
– Controleorganismen, schade experten, …

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL