Safe Warehouse

Met het project Safe Warehouse wil VIL de veiligheid van medewerkers op logistieke sites verhogen door te onderzoeken welke bestaande of nieuwe technologische oplossingen een antwoord kunnen bieden op de meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Het inzetten op nieuwe technologieën moet er ook voor zorgen dat zowel het bedrijf als de sector aantrekkelijker worden als potentiële werkgever.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Door de nood aan snelheid in de logistieke sector en de vele fysieke handelingen in combinatie met het hanteren van equipment, is het vaak een uitdaging om een veilige werkomgeving te creëren. In nationale veiligheidsstatistieken (bron www.fedris.be/) springen zowel de hoge frequentiegraad van ongevallen als het uitblijven van een dalende trend binnen de logistiek in het oog. Een dergelijke dalende trend in frequentiegraad is bij enkele andere ‘gevaarlijke’ sectoren zoals o.a. de bouwsector wel zichtbaar.

Binnen dit project zullen de veiligheidsrisico’s en arbeidsongevallen bij de deelnemende bedrijven in kaart worden gebracht. Dit om een beter inzicht te verwerven in de specifieke veiligheidsrisico’s en noden van de sector.

Parallel hiermee zal enerzijds worden nagegaan welke technologieën er vandaag reeds op de markt zijn die in andere sectoren wel al voor veiligheidsdoeleinden worden ingezet, maar die binnen de logistiek nog niet ingeburgerd zijn. Anderzijds zal er ook gekeken worden naar welke ongeval preventiesystemen en beloningssystemen vandaag wel al in de logistieke sector worden ingezet alsook welke state-of-the-art oplossingen bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten in de pijplijn zitten en in de nabije toekomst ingezet kunnen worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met GDPR en privacy.

Doelstelling

Dit project beoogt het verhogen van de veiligheid op logistieke sites door de toepassing van nieuwe technologische oplossingen.

Concrete activiteiten

  • In kaart brengen van de huidige “State of the Art”, de bestaande risico’s en best practices
  • Bestuderen van de specifieke noden van de sector/deelnemers
  • Inventariseren en uitwerken van oplossingsrichtingen
  • Ontwikkelen van een audit/selectie tool
  • Opzetten en realiseren van minstens één Proof of Concept
  • Opstarten van relevante bedrijfsprojecten
  • Samenvatten van de lessons learned

 

Praktisch

Start: februari 2021
Totale doorlooptijd: 23 maanden

Deelnemende bedrijven

Atlas Copco Airpower, Barry Callebaut, Delhaize Belgium, Gheys Logistics (BLC), H.Essers, Eutraco, Logflow, Lopos, Mainfreight Logistics Services Belgium, Molenbergnatie, Motrac Linde en Visual Safety.

 

Meer weten?

Contacteer Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL