Plastics Recycling Hub

De circulaire economie is erg belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving. Ook in de uitgebreide Vlaamse chemiesector zijn de ogen gericht op een circulaire toekomst. VIL en VITO willen samen met de logistieke, de recyclage- en de chemiesector belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van Vlaanderen als kunststofrecyclage hub voor Europa.

status: In opstart | thema: Groene Supply Chains

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval vormt een belangrijke stroom voor potentiële recyclageactiviteiten met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak. Vlaanderen, met een grote aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven, kan daarbij een prominente rol spelen. De chemiesector en de overheid zetten dan ook volop in op de transitie naar innovatieve, circulaire chemie.

De aanvoer van de te recycleren afvalstromen vormt echter een logistieke uitdaging op verschillende vlakken, gaande van de inzameling, over de voorbehandeling, tot het organiseren van de transporten op een efficiënte en duurzame manier.

Opportuniteiten

  • De Vlaamse bedrijven kunnen een belangrijke positie innemen in de innovatieve chemie en daardoor nieuwe activiteiten en een aanzienlijke toegevoegde waarde creëren
  • Een voorsprong nemen in de transitie naar circulaire chemie kan de positie van de betrokken sectoren versterken en hun voortbestaan in een duurzame samenleving garanderen

Concrete activiteiten

  • Nagaan welke stappen kunststof houdende materiaalfracties moeten ondergaan vooraleer ze als input kunnen dienen voor innovatieve recyclageprocessen, hun schaalgrootte en hoe ze kunnen worden ingezameld en vervoerd
  • Selecteren van die afvalstromen waarvoor recyclageactiviteiten het meest haalbaar zijn en de grootste meerwaarde kunnen bieden
  • Identificeren van synergiën tussen de voorketens van de geselecteerde afvalstromen, bv. inzake infrastructuur, geografische spreiding, installaties, ontmantelingsproces en betrokken (logistieke) spelers
  • Ontwikkelen van logistieke modellen en concepten voor geïntegreerde en geoptimaliseerde inzameling, voorbehandeling en transport
  • Onderzoeken hoe digitalisering kan worden ingezet voor het optimaliseren en transparant maken van deze logistieke ketens
  • Uitwerken van een high level transportprijsberekening per type product en per transportmodus. Welke afstanden zijn economisch nog redelijk (per modus, vervoersvorm, product)?
  • Uitbouwen van het ecosysteem met bedrijven in de verschillende sectoren (chemie, recyclage, logistiek)

Wilt u graag deelnemen aan dit project?(*)

Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@vil.be) of download hier de projectfiche.

(*) onder voorbehoud van VLAIO-goedkeuring van dit project.

Praktisch

Start: november 2021
Einde: juli 2023

 

Doelgroep

– Producenten van kunststofhoudende producten, met het oog op hun uitgebreide productverantwoordelijkheid

– Afvalinzamelaars en recyclagebedrijven

– Chemiebedrijven

– Logistieke dienstverleners actief in transport, opslag en overslag van afval

– Aanbieders van logistieke infrastructuur die inzetten op de circulaire economie

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL