Plastics Recycling Hub

De circulaire economie is erg belangrijk in de transitie naar een duurzame samenleving. Ook in de uitgebreide Vlaamse chemiesector zijn de ogen gericht op een circulaire toekomst. VIL en VITO willen samen met de logistieke, de recyclage- en de chemiesector belangrijke stappen zetten in de ontwikkeling van Vlaanderen als kunststofrecyclage hub voor Europa.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval vormt een belangrijke stroom voor potentiële recyclageactiviteiten met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak. Vlaanderen, met een grote aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven, kan daarbij een prominente rol spelen. De chemiesector en de overheid zetten dan ook volop in op de transitie naar innovatieve, circulaire chemie. De aanvoer van de te recycleren afvalstromen vormt echter een logistieke uitdaging op verschillende vlakken, gaande van de inzameling, over de voorbehandeling, tot het organiseren van de transporten op een efficiënte en duurzame manier.

Opportuniteiten

  • De Vlaamse bedrijven kunnen een belangrijke positie innemen in de innovatieve chemie en daardoor nieuwe activiteiten en een aanzienlijke toegevoegde waarde creëren
  • Een voorsprong nemen in de transitie naar circulaire chemie kan de positie van de betrokken sectoren versterken en hun voortbestaan in een duurzame samenleving garanderen

Resultaten

  • Verschillende recyclagehubs die elk gespecialiseerd zijn in specifieke materiaalstromen: op deze manier kan kunststofhoudend afval op een effectieve en manier gerecycleerd worden.
  • Een recyclagehub, gericht op één of meerdere materiaalstromen, kan de huidige geografisch verspreide en industrieel gefragmenteerde activiteiten een impuls geven om te integreren zodat technische, logistieke en operationele troeven optimaal benut worden.
  • De binnenvaart in Vlaanderen biedt enkele belangrijke voordelen om deze hubs succesvol tot stand te brengen. Zo kunnen er gemakkelijk buffers opgebouwd worden en is er ontkoppeling mogelijk van productie en logistiek. Bovendien is transport- en verwerkingssnelheid bij deze afvalstromen niet van groot belang.
  • De prijsberekeningen die Multimodaal.Vlaanderen uitvoerde in dit project tonen aan dat verdere optimalisatie en orkestratie van de stromen nodig zijn, voordat het multimodale transport ook economisch voordelig wordt.
  • De juiste recyclage-infrastructuur die afgestemd is op deze afvalstromen is momenteel in opbouw. Ook het wettelijk kader is in volle evolutie. Dit duidt erop dat zowel de industrie, als de overheid geloven in de circulaire toekomst.

 

Praktisch

Start: november 2021
Einde: juli 2023

Projectdeelnemers

Drieëntwintig bedrijven: ADPO, BASF, Beaulieu International Group, Belgian Scrap Terminal, Bionerga, CHEP, Covestro, Despriet Gebroeders (Looplife Polymers), Eastman Chemical Company, Euroports, Galloo, Haven Genk, Indaver, JoGo Logistics, POM Limburg, Port of Antwerp-Bruges, Pre Zero, Renewi, Triple Helix, Twintag, Vanheede Environmental Logistics, Van Werven België en Veolia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Partners

     


Meer weten? Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL