Logibat

Het vrachtvervoer over de weg slaat de richting in van een emissieloze toekomst. In Logibat zal VIL onderzoeken wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken en wat de vereisten zijn om een landelijk dekkend laadnetwerk uit te rollen.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Door de spectaculaire ontwikkeling van batterijtechnologie kan de batterij-elektrische wagen op de weg een kostenefficiënte en substantiële bijdrage leveren. Bovendien dwingt de steeds strengere regelgeving en de toenemende druk tot verduurzaming de logistieke sector tot nadenken.  Ook truckfabrikanten geven een duidelijk signaal dat de pioniersfase voorbij is en zetten hun eerste stappen richting serieproductie. De batterijtechnologie wordt steeds krachtiger, waardoor zware batterij-elektrische vrachtwagens met een rijbereik van meerdere honderden kilometer nu al realiteit zijn.  Mede door de gunstige prijsevolutie maakt deze technologie een goede kans op een relatief snelle doorbraak. Terzelfdertijd worden in Europa in snel tempo ‘gigafabrieken’ neergezet met het oog op de productie van batterijen. Niet alleen de grote truckconstructeurs bieden elektrische varianten van hun voertuigen aan, ook nieuwkomers gooien zich in de strijd om de elektrificatie van het goederenvervoer.

Doelstelling

De Vlaamse transportsector voorbereiden op de toepassing van batterijtechnologie om het emissieloze goederentransport over de weg te realiseren. In Logibat zal VIL onderzoeken wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken en wat de vereisten zijn om een landelijk dekkend laadnetwerk uit te rollen, zowel bij verladers en depots als op (semi-)publieke stopplaatsen. Voor de nieuwe businessmodellen die in dit ecosysteem ontstaan wordt nagegaan welke rol de logistieke bedrijven kunnen opnemen als aanbieder van laadinfrastructuur. Daarnaast wordt ook het potentieel voor Catenary Solution binnen Road Systems in Vlaanderen ingeschat.

 

Praktisch

Start: mei 2021
Einde: november 2022
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Meer weten?

Contacteer Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Projectdeelnemers

30 bedrijven: ABB, Aquafin, Barry Callebaut Belgium, Brink’s Solutions Belgium, Colruyt Group, Conway, Deconinck brandstoffen, ECS, Gilbert De Clerck, Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, ICO, Ivago, Jogo Logistics, La Lorraine Transport, Lapauw Mario, Limburg.net, MC Transport & Logistics, Mobility Plus, North Sea Port, Put-Hendrickx Vervoer, Quinntra, R&L, Renault, Scania, Siemens Mobility, Sprint Transport, Trans-IT, Transport Louwyck, Volvo, VP Xpress en Yuso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klankbordgroep

Avere, Comeos, Confederatie Bouw, Elia, Febetra, Febiac, Fluvius, Flux50, MOW en TLV.

Concrete activiteiten

  • Best practices binnen en buiten de logistiek
  • Marktverkenning: studie naar ontwikkeling en actuele beschikbaarheid
  • Behoefteanalyse stakeholders en eindgebruikers
  • Toepasbaarheidsanalyse: operationele randvoorwaarden, analyse transportprofielen versus voertuigtypes (welke toepassing voor welke beroepsactiviteit) en optimalisatie batterijcapaciteit versus laadinfrastructuur
  • Opportuniteitsanalyse: nieuwe businessmodellen en rollen voor logistieke bedrijven en (nieuwe) toeleveranciers
  • High level inschatting van de maatschappelijke impact (leef- , omgevingskwaliteit & verkeersveiligheid)
  • Inzicht verwerven in regelgeving en operationele veiligheid
  • Business case en berekeningstool voor infrastructuur & transport


NIEUWS

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL