IKEO (Inzameling klein elektro online)

De wetgeving bepaalt dat elk bedrijf dat ’een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt‘ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt. Hoe moeten webshops en hun logistieke dienstverleners de terugnameplicht die van toepassing is op kleine elektrische toestellen logistiek organiseren? Het project IKEO (Inzameling klein elektro online) wil op deze vraag een antwoord bieden.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Terugnameplicht kleine elektrische toestellen

Pakjesbezorgers worden sinds eind 2014 geconfronteerd met online consumenten die bij de aflevering van een klein elektrotoestel hun oud apparaat aan de chauffeur wensen in te leveren.

Volgens artikel 3.4.4.8 van Vlarema (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van elektronische apparaten die zo een toestel bij de consument aan huis afleveren verplicht om bij levering het afgedankte apparaat gratis in ontvangst te nemen.

Met de sterke groei van e-commerce in Vlaanderen en naarmate consumenten zich meer bewust worden van dit ‘recht’, valt te verwachten dat het aantal afgedankte elektrische toestellen dat aan de pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk zal toenemen. Temeer gezien het gedoogbeleid van de overheid in 2015 ten einde komt …

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Gevolgen voor logistiek?

De verschillende stakeholders staan hier voor een fenomeen waarvoor nog geen praktische oplossingen, laat staan een standaardoplossing bestaat.

Welke aanpassing vergt dit aan het bestelproces van de webshops? Wie gaat de retour van het afgedankte toestel betalen? Naar waar dienen de pakjesbezorgers deze afgedankte materialen te brengen? Volstaan de huidige financieringsmechanismen van Recupel en Bebat om ook de inzameling van afgedankt elektro via het onlinekanaal te financieren?

Op al deze vragen wil het VIL, in samenwerking met OVAM, een antwoord bieden.

De scope van het project beperkt zich tot:

  • kleine toestellen
  • leveringen aan huis

Praktisch

Start: november 2015

Totale doorlooptijd: 20 maanden

Deelnemende bedrijven

Acht bedrijven nemen deel aan het project: Bebat, bpost, Bringme, Bubble Post, BW Imsir, Coolblue, Coolrec en ODTH.

Bebat bpost Bringme Bubble Post BW Imsir Coolblue Coolrec ODTH

Kick-off IKEO

Pers

Nieuws

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL