Florlog

In dit project zal VIL een innovatief, gedigitaliseerd, logistiek samenwerkingsmodel ontwikkelen dat de Vlaamse sierteeltsector een sterke kans geeft op een leefbaar business model voor de toekomst.

status: In opstart | thema: Last Mile | type: Regionaal

De Vlaamse sierteeltsector is sterk exportgericht en wereldmarktleider voor specifieke producten. De sector bestaat uit relatief kleine, familiale bedrijven die diverse planten en bloemen produceren met specifieke eisen inzake houdbaarheid, verpakking en formaat. De huidige supply chain is relatief complex en weinig efficiënt. Bovendien stelt de toenemende buitenlandse concurrentie en de groeiende vraag naar e-commerce, zowel in de B2B als in de B2C markt, de sector voor bijkomende uitdagingen.

Alleen door meer samenwerking, toepassing van een slim logistiek model en verdere digitalisering kan de Vlaamse sierteelt deze uitdagingen aangaan en omzetten in nieuwe opportuniteiten voor groei.

Doel

VIL wil, in samenwerking met PCS (Proefcentrum voor Sierteelt), een optimaal toekomstgericht omnichannel model voor de Vlaamse sierteeltsector uittekenen, rekening houdend met de inplanting van tuinders, handelaars en klanten. Het model zal de sector toelaten om de rentabiliteit van de huidige activiteiten te verhogen en de opportuniteiten van de groeiende e-commerce maximaal te benutten.

Om de efficiëntieverbetering duidelijk te maken zal een sectorbrede business case berekening van het model gebeuren op basis van vooraf gedefinieerde scenario’s. Ook zal een business case berekeningstool worden ontwikkeld die de individuele sierteeltbedrijven zal toelaten om de financiële impact van het model op hun logistieke kost te bepalen.

Tot slot zal een digitaal supply chain platform worden ontworpen, vertrekkend van het bestaande aanbod aan digitale tools. Dit platform zal optreden als een neutrale match-maker voor vraag en aanbod. Het zal toelaten om stockbeheer, transportplanning, verkoop en traceerbaarheid te beheren in een papierloze logistieke omgeving.

Concrete activiteiten

  • In kaart brengen van bedrijven (clusters), analyseren van huidige werkwijze en marktomgeving
  • Peilen naar potentieel en belemmeringen i.v.m. samenwerking en digitalisering (ervaringen, uitdagingen)
  • Clusteren van bedrijven, bundelen van stromen en opstellen van het logistiek omnichannel model
  • Opstellen van een high level business case voor de sector
  • Uitwerken van een verbeterde oplossing voor de retourlogistiek (karren)
  • Ontwerpen van een digitale oplossing (matchen van vraag en aanbod, planning, stockbeheer, traceerbaarheid, webshop connectie, paperless trade)
  • Uitwerken van het business- en governancemodel dat garant staat voor vertrouwen en confidentialiteit
  • Onderzoek naar synergiën met andere goederenstromen (aanvoer)
  • Ontwikkelen van de business case berekeningstool
  • Opstarten en begeleiden van 1 of 2 pilootprojecten

 

Praktisch

Start: april 2022
Einde: maart 2024

Onder voorbehoud van formele goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Meer weten? 

Contacteer Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be

Doelgroep

Het project richt zich op alle bedrijven actief in de Vlaamse sierteeltsector: telers, handelaars, transportbedrijven, tuincentra en aanbieders van gespecialiseerd materiaal en digitale oplossingen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL