Samenwerking en innovatieve technologieën als remedie voor duurzamer logistiek vastgoed

Het Federaal Planbureau voorziet in de periode 2019-2040 in Vlaanderen een groei van 20% in het vervoerde tonnage aan goederen. In combinatie met stijgende grond- en grondstofprijzen, strengere bouwvoorschriften en milieueisen, worden bedrijven gedwongen om de huidige visie op het logistieke terrein en vastgoed te herzien. Met het project ‘Duurzame Logistieke Terreinen’ willen VIL, Vlakwa, VITO en UAntwerpen de logistieke sector inspireren en stimuleren om logistieke terreinen en vastgoed duurzamer te maken. Dit door middel van kosten- en ruimtebesparende samenwerking en de inzet van innovatieve technologieën.

De Vlaamse overheid blijft dankzij de gunstige ligging verder inzetten op de logistiek als groeisector voor onze regio. Deze groei zorgt echter voor een niet te ontkennen spanningsveld met andere, ecologische en maatschappelijke beleidsdoelstellingen: het Europese klimaatbeleid in het kader van de Green Deal en het Fit-for-55 programma, net als de Vlaamse beleidsdoelstellingen.

Het recente rapport van het Nederlandse College van Rijksadviseurs legt de vinger op de wonde. “De logistiek van morgen begint vandaag. De discussie over de toekomst van de logistieke sector richt zich vaak op alles wat de samenleving niet meer wil: lelijke blokkendozen, aantasting van het landschap, slechte arbeidsomstandigheden en overbelasting van het wegennet. Maar wat op dit moment mist, is een verhaal over de logistiek die we wél willen en hoe we hiervoor op een goede manier ruimte kunnen maken.”

Integrale duurzaamheidsvisie
Met het nieuwe project willen VIL en partners, samen met 12 bedrijven, dit verhaal van beperkte maatschappelijk impact wél schrijven en vormgeven. Door o.a. het ontwikkelen van een lange termijn, integrale duurzaamheidsvisie. Verder zullen er ook praktische adviezen, een stappenplan en samenwerkings- en businessmodellen opgesteld worden waar bedrijven, individueel of collectief mee aan de slag kunnen om deze visie te verwezenlijken. Het project richt zich in hoofdzaak op de (her)ontwikkeling en renovatie van vastgoed en terreinen door projectontwikkelaars en terreinbeheerders.

“Mee vormgeven aan het bedrijventerrein van de toekomst”
Een van de deelnemende bedrijven is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België, Blue Gate Antwerp. “Met Blue Gate Antwerp Development NV nemen wij graag deel aan het project Duurzame Logistieke Terreinen van VIL zodat we mee vorm kunnen geven aan het bedrijventerrein van de toekomst. Wij hopen dan ook op maximale kennisdeling van alle partners zodat wij bedrijven die zich bij ons vestigen verder kunnen begeleiden in hun duurzaamheidsambities en het future proof zijn van hun logistieke stromen”, aldus Dimitri Torfs, Sales Director bij Bopro.

Projectdeelnemers: B-architecten, Blue Gate Antwerp, Castelein Logistics, CityD-WES, Deny Logistics, HelloWater, OMGEVING, Pidpa, POM Antwerpen, POM West-Vlaanderen, Prologis Belgium en Ziegler.

Dit project wordt gefinancierd door VLAIO.


Contact

Julie Stuer
Projectleider
julie.stuer@vil.be
GSM: +32 498 71 89 71

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
stephanie.florizoone@vil.be  
GSM: +32 494 34 01 63

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL