Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie)

De kledingindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld, na de olie industrie. Bovendien belandt maar liefst 80% van het textiel op de afvalberg. Met het project Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie) wil VIL de logistieke mogelijkheden nagaan om de circulaire economie voor de textielsector te stimuleren. Het accent van dit project ligt op katoenen en polyester kledij.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De grootste vervuilers van de sector zijn het hoge waterverbruik tijdens de productie van de grondstoffen en het gebruik van grote hoeveelheden verontreinigende chemicaliën (bijvoorbeeld tijdens het kleuren van stoffen). Veel kledingstukken worden nooit verkocht en ook gebruikte kledij krijgt nog te weinig een nieuw leven.

De overheid en textielsector zijn zich hier meer en meer van bewust en verschillende bedrijven starten dan ook initiatieven op vlak van circulaire economie. Deze initiatieven moeten ook logistiek ondersteund en gestimuleerd worden.

OPPORTUNITEITEN

Economisch gezien wil VIL met dit project voor de betrokken bedrijven, de textielsector in het algemeen en eraan gerelateerde logistieke dienstverleners nagaan welke nieuwe businessmodellen kunnen uitgebouwd worden. De beoogde businessmodellen zullen gebaseerd zijn op extra toegevoegde waarde logistiek vertrekkende vanuit een effectievere inzameling van de huidige end-of-life kledij. Daar waar dat resulteert in succesvolle circulaire economie kan dit extra commerciële voordelen opleveren voor zowel textielproducenten als retail. De anders verloren kledij krijgt immers een nieuwe commerciële waarde vanuit hergebruik of recyclage.

Omdat het project inspeelt op het circulair denken en beter hergebruik van materialen is er ook een aanzienlijke maatschappelijke positieve impact. Naast het bewuster omgaan met schaarse grondstoffen zorgt dit ook voor een reductie van schadelijke emissies die ontstaan bij verbranding van end-of-life kledij.

CONCRETE ACTIVITEITEN

  • Marktanalyse inzake de circulaire economie en de reverse logistics binnen de textielsector en meer in detail bij de deelnemende bedrijven, evenals het nagaan van best practices in binnen- en buitenland
  • In kaart brengen van de actuele (reverse) productstromen inclusief end-of-life, en mapping van alle RLMM-componenten (Reverse Logistics Maturity Model)
  • Identificeren van nieuwe businessmodellen en hun mogelijkheden en randvoorwaarden
  • Identificeren van verbeteringsopportuniteiten, met focus op de toegevoegde waarde elementen van de logistieke processen vanaf de inzameling, met de daaraan gekoppelde impactanalyse
  • Kwantificeren van de opportuniteiten: kosten-baten analyses
  • Uitvoering van praktijktesten en uitwerken van een roadmap

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Praktisch

Opstart: september 2017
Doorlooptijd: 34 maanden

Deelnemende bedrijven

Zeven bedrijven nemen deel aan het project: Bel&Bo, Eurofrip, Happy Kiddo, JBC, Komosie, Malysse en Nike.

eurofrip happy-kiddo jbc komosie malysse nike 

deelnemers-cilotex-website 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL