Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie)

De kledingindustrie is de tweede grootste vervuiler ter wereld, na de olie industrie. Bovendien belandt maar liefst 80% van het textiel op de afvalberg. Met het project Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie) wil VIL de logistieke mogelijkheden nagaan om de circulaire economie voor de textielsector te stimuleren. Het accent van dit project ligt op katoenen en polyester kledij.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De grootste vervuilers van de sector zijn het hoge waterverbruik tijdens de productie van de grondstoffen en het gebruik van grote hoeveelheden verontreinigende chemicaliën (bijvoorbeeld tijdens het kleuren van stoffen). Veel kledingstukken worden nooit verkocht en ook gebruikte kledij krijgt nog te weinig een nieuw leven.

De overheid en textielsector zijn zich hier meer en meer van bewust en verschillende bedrijven starten dan ook initiatieven op vlak van circulaire economie. Deze initiatieven moeten ook logistiek ondersteund en gestimuleerd worden.

OPPORTUNITEITEN

Economisch gezien wil VIL met dit project voor de betrokken bedrijven, de textielsector in het algemeen en eraan gerelateerde logistieke dienstverleners nagaan welke nieuwe businessmodellen kunnen uitgebouwd worden. De beoogde businessmodellen zullen gebaseerd zijn op extra toegevoegde waarde logistiek vertrekkende vanuit een effectievere inzameling van de huidige end-of-life kledij. Daar waar dat resulteert in succesvolle circulaire economie kan dit extra commerciële voordelen opleveren voor zowel textielproducenten als retail. De anders verloren kledij krijgt immers een nieuwe commerciële waarde vanuit hergebruik of recyclage.

Omdat het project inspeelt op het circulair denken en beter hergebruik van materialen is er ook een aanzienlijke maatschappelijke positieve impact. Naast het bewuster omgaan met schaarse grondstoffen zorgt dit ook voor een reductie van schadelijke emissies die ontstaan bij verbranding van end-of-life kledij.

Resultaten

  • De circulaire economie toegepast op de textielsector schept mogelijkheden voor Vlaanderen.
  • De keten van textielrecyclage moet kort en gericht op het maximaliseren van de waarde van de producten.
  • In het proefproject werd uit dertig kilo oude t-shirts via chemische recylage een nieuw t-shirt gemaakt. Chemische recycling is vrij nieuw en tevens de enige technologie die ‘vezel-tot-vezel’-recyclage zonder kwaliteitsverlies echt kan bereiken.
  • Om textielrecyclage ook effectief mogelijk te maken moet de informatie over de samenstelling en de toestand van het textiel steeds beschikbaar zijn in een gestandaardiseerde vorm. Zowel de consument, als het collectiepunt en het sorteercentrum moeten deze informatie kunnen terugvinden. VIL heeft daarom gewerkt met een digitaal paspoort voor kledingstukken.
  • Het digitaal paspoort is essentieel in de circulaire economie en bevat in de eerste plaats de productsamenstelling en informatie over het gebruik, onderhoud, herstel en recyclage.
  • De transitie naar een circulaire economie vraagt om een grondige aanpak van heel het huidige systeem dat vandaag is afgestemd op een lineaire economie.
  • De verschillende ingrediënten liggen reeds klaar zoals productpaspoorten, transparante ketens, een geharmoniseerd collectie- en sorteersystemen.. Hierdoor kan Vlaanderen de randvoorwaarden scheppen voor een noodzakelijke circulaire economie maar tevens een groeiende en lokale economie.

Praktisch

Opstart: september 2017
Doorlooptijd: 34 maanden

Deelnemende bedrijven

Zeven bedrijven nemen deel aan het project: Bel&Bo, Eurofrip, Happy Kiddo, JBC, Komosie, Malysse en Nike.

eurofrip happy-kiddo jbc komosie malysse nike 

deelnemers-cilotex-website


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL