Chauffeur 4.0

De transportsector kampt al jaren met een acuut tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Het beroep wordt steeds complexer en veeleisender en kampt daarnaast ook met een negatief imago. Met het project ‘Chauffeur 4.0’ wil VIL, samen met partner UHasselt, de instroom en retentie van vrachtwagenchauffeurs verhogen. Er zal een toolkit uitgewerkt worden om de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en voor betere matching te zorgen tussen chauffeursverwachtingen en competentieprofielen.
 

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

In Vlaanderen is het beroep van vrachtwagenchauffeur al enkel jaren prominent aanwezig in de lijst met knelpuntenberoepen van de VDAB en dit tekort wordt gedefinieerd als een structureel probleem dat nog meerdere jaren zal aanhouden.

Oorzaken voor dit tekort zijn het negatieve imago van het beroep en de arbeidsomstandigheden die de instroom van nieuwe jongere (en/of vrouwelijke) chauffeurs afschrikken. Daarnaast ondergaat de sector een vergrijzing en wordt ze gekenmerkt door een hoge uitstroom door pensionering.

Het niet aanpakken van het structurele chauffeurstekort op termijn leiden tot een ontwrichte economie, hogere consumentenprijzen en het verstoren van de continue aanlevering van goederen.

Doelstelling

Met dit project willen VIL en zijn partner Uhasselt meer instroom en hogere retentie bekomen in de transportsector door de inburgering van HRM op het niveau van de chauffeur d.m.v.:

 • het ontwikkelen van een methodologie en toolkit (set van maatregelen) om op basis van betere matching tussen chauffeursverwachtingen en competentieprofielen de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen
 • het identificeren en toepassen van technologie die hiertoe bijdraagt
 • het creëren van een vernieuwende kijk op het beroep

Concrete activiteiten

 • In kaart brengen van verschillen categorieën chauffeurs en hun verwachtingen
 • Noodzakelijke competentieprofielen vastleggen
 • Oplijsten van goede en slechte praktijken die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het beroep
 • Onderzoeken welke technologische toepassingen kunnen helpen om het chauffeurstekort aan te pakken
 • Resultaten van bevraging bij (potentiële) chauffeurs gebruiken om betere inhoudelijke skills matching te bekomen
 • Uitwerken van een toolkit om de retentie en instroom van chauffeurs te verhogen
 • Uitvoeren van 2 pilootprojecten
 • Monitoren van gedrag en tevredenheid van de chauffeurs en deelnemende bedrijven om de toolkit te evalueren

 

Praktisch

Start: april 2020
Einde: september 2022

Deelnemende bedrijven

13 bedrijven: Eutraco, Gert Snel, Gilbert De Clercq, Hertsens, H.Essers, SD Worx, Trafuco, Transport Gheys, Transport Mervielde, Transport Michiels, TVM Belgium, Van Moer Group en Xwift.

              

Meer weten?

Contacteer
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL