VIL aangeduid als coördinator en monitor VIAVIA

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Lydia Peeters heeft het startschot gegeven aan het Top Team om van Vlaanderen de nummer 1 te maken in Zero Emissie Vrachtvervoer: emissieloos, congestievrij, geconnecteerd en innovatief. Met het nieuwe project VIAVIA, ‘Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak’, wil de minister van Vlaanderen de nummer 1 maken als het over zero-emissievrachtvervoer gaat. VIL is aangesteld als coördinator en monitor van het ‘Top Team Zero Emissie Vrachtvervoer’.

In het Top Team zetelen, naast de minister, de trekkers van vijf task forces: Multimodaal.Vlaanderen voor de Multimodale Corridors, Universiteit Antwerpen voor Duurzame Stadslogistiek, De Vlaamse Waterweg voor Groene Binnenvaart, Brussels Airport Company voor Vergroening Luchtvaart en MOW/Clean Power for Transport voor Zero emissie wegvervoer.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/duurzame-mobiliteit/viavia-naar-een-emissievrij-vrachtvervoer-in-vlaanderen

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL