Persbericht: De transport- en logistieke sector mobiliseert zich om de slachtoffers van de overstromingen van 15 en 16 juli 2021 te helpen

De uitzonderlijke overstromingen die ons land op 15 en 16 juli 2021 troffen, hebben tot ongeziene noodsituaties geleid. De vervoers- en logistieke sector steekt de hand uit om de hulpdiensten te ondersteunen.

De overstromingen van 15 en 16 juli 2021 waren onverwacht hevig. Duizenden gezinnen zijn alles kwijt en hebben hulp en bijstand nodig. Daarom worden er op het terrein steeds meer initiatieven genomen om de slachtoffers voedsel, kleding en eerste levensbehoeften te bezorgen. Ook de logistieke behoeften zijn enorm.

Onder impuls van Bernard Piette, gedelegeerd bestuurder van Logistics in Wallonië, bundelen VIL, LiW en de drie transportfederaties UPTR, TLV en Febetra hun krachten en lanceren een oproep aan hun leden. Het doel is transport- en logistieke bedrijven uit te nodigen hun transport- en/of logistieke capaciteit ter beschikking te stellen van de hulpdiensten en burgerinitiatieven zodat zij zo snel mogelijk hulp kunnen leveren. Vooral aan frigovervoer en opslag van levensmiddelen is er een grote nood.

Om hieraan tegemoet te komen wordt de Logimarket-website, die door VIL werd ontwikkeld, aangepast: https://www.logimarket.be.  

Deze website, die eerder in het kader van de Covid-pandemie werd gelanceerd, maakt het mogelijk logistieke diensten te bekijken die bedrijven bereid zijn ter beschikking te stellen.

Elke onderneming die dit wenst, wordt verzocht een account aan te maken en vervolgens een aanbod te plaatsen met vermelding van:

  • De aard van de verleende dienst (vervoer of opslag);
  • De kenmerken van deze diensten (met name temperatuurcontrole);
  • De actieradius van deze diensten (bv. 50 km rond Aalst);
  • De duur gedurende welke deze diensten beschikbaar kunnen worden gesteld.

De transport- en logistieke sector hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de collectieve inspanning om de slachtoffers, die zojuist alles hebben verloren, te hulp te komen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL