en
        |  en

Oproep ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity

In het kader van het ERA-NET-project “Urban Accessibility and Connectivity” roept het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bedrijven op om ambitieuze, transnationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond duurzame stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit in te dienen. Om financiering voor een dergelijk project te kunnen bekomen dient een consortium samengesteld met bedrijven uit minstens drie deelnemende regio’s.

Als Vlaamse speerpuntcluster logistiek houdt VIL de vinger aan de pols welke domeinen relevant zijn voor zijn leden. Uit de ledenbevraging medio 2019 bleek dat ‘last mile’ een van de belangrijkste thema’s van de logistieke sector is. 

Duurzame en economisch leefbare steden creëren

Op aanraden van VIL trad VLAIO toe tot het ERA-NET-project “Urban Accessibility and Connectivity”.  In deze context kunnen projecten gefinancierd worden die logistieke antwoorden bieden op de ons voorliggende uitdagingen en complexiteiten om duurzame en economisch leefbare stedelijke omgevingen te creëren waarin de Europese burgers, gemeenschappen en hun omgevingen kunnen bloeien.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om financiering voor een dergelijk project te kunnen bekomen dient een consortium samengesteld met bedrijven uit minstens drie deelnemende regio’s. Er wordt verwacht dat de projecten een transdisciplinaire en co-creatieve aanpak nastreven met reeds bij aanvang een sterke betrokkenheid van de verschillende stakeholders en/of actoren.

De projecten moeten samenwerking ondersteunen die verder gaat dan louter nationale inspanningen en de transnationale voordelen demonstreren. Echte en actuele stedelijke mobiliteitsuitdagingen moeten de basis vormen van de projectuitdagingen en leiden tot nieuwe benaderingen, tools, instrumenten, inzichten en kennis.

Projectresultaten moeten een duidelijk bijdrage leveren aan het realiseren van relevante stedelijke, regionale, nationale en Europese transportbeleidsobjectieven die steden, stadsbewoners, gemeenschappen, bedrijven en instituties kunnen helpen om nieuwe ontwikkelingen in stedelijke mobiliteit te maximaliseren.

Meer informatie?

De volledige oproep vindt U op de ERANET-projectwebsite:

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/

Tevens vindt U extra informatie op de VLAIO-website:

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/oproep-era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity

Overweegt u een aanvraag in te dienen? VLAIO organiseert een infosessie webinar op 22 januari 2020 en een matchmaking webinar op 27 januari 2020. Voor verdere toelichting en/of een verkennend gesprek kan u contact opnemen met Veerle Desmet (veerle.desmet@vlaio.be). Ook VIL manager Internationalisering Kris Neyens (kris.neyens@vil.be) kan u meer informatie bezorgen.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!