en
        |  en

Request for Proposal OptiCharge

In het kader van het project OptiCharge schrijft VIL een Request for Proposal uit. Met dit project streeft VIL efficiëntere laad- en losprocessen na voor zowel verladers als vervoerders via automatisering. Bij de deelnemende bedrijven zal het ganse proces van laden en lossen in kaart gebracht worden.

De onderzoekspartner waar VIL naar op zoek is zal de bestaande technologische oplossingen (automatisering) in kaart brengen samen met de vernieuwende oplossingen die in de pijplijn zitten bij technologie providers, onderzoeksinstellingen en universiteiten om vervolgens de link te leggen met de door VIL geïdentificeerde behoeftes hieromtrent bij de deelnemende bedrijven. De partner zal ook een tool te ontwikkelen in matrixvorm om de ROI op een eenvoudige manier te kunnen weergeven.

Partijen die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 9 oktober 2018 kenbaar te maken aan VIL via e-mail. Een definitieve offerte moet uiterlijk 19 oktober 2018 12u via e-mail ingediend zijn. Contactpersoon: Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!