en
        |  en

Open oproep innovatieve bedrijfsprojecten (afgesloten)

Laat uw innovatieve bedrijfsprojecten steunen via VIL

Ongetwijfeld leven binnen uw bedrijf ideeën om logistieke processen, producten of diensten te vernieuwen. VIL beschikt over een projectbudget bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om toe te kennen aan innovatieve bedrijfsprojecten. Of deze ideeën zich nu in hun kinderschoenen bevinden, of al meer matuur zijn, zowel technologische als niet-technologische ideeën komen in aanmerking.

Via VIL kan u bedrijfsprojecten indienen en laten subsidiëren, waarbij de subsidiepercentages gaan van 25% tot 60%.

Heeft u een projectidee dat als onderzoeks- of ontwikkelingsproject in aanmerking kan komen? Bezorg ons dan in een two-pager uw idee met volgende verplichte rubrieken:

1. Beschrijving van uw projectidee
2. Beschrijving van het vernieuwend karakter
3. Beschrijving van de verwachte outcome
4. Opgave van twee bijkomende (niet-verbonden) Vlaamse bedrijven met wie u dit project wil doen én reeds afgestemd heeft, waarbij het noodzakelijk is dat iedere partij zijn eigen business case heeft
5. Budgetindicatie voor de drie ondernemingen tezamen (< 250.000 euro, 250.000 – 500.000 euro, > 500.000 euro)

Praktisch

Gelieve ons uw two-pager via mail te bezorgen aan: projectidee@vil.be.
Deadline voor indiening: 28 februari 2019 om 12u00.

Uw projectvoorstel zal vervolgens, samen met VLAIO, intern getoetst worden op ontvankelijkheid op basis van volgende voorwaarden:
• Tijdige indiening
• Opgave van ALLE verplichte rubrieken
• Passen binnen de VIL-cluster (logistiek)
• In aanmerking komen als onderzoeks- of ontwikkelingsproject

Ontvankelijke projectideeën zullen door de indieners op 2 april 2019 aan de VIL-adviesraad toegelicht worden voor een inhoudelijke evaluatie.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!