PERSBERICHT: E-shoppers liggen niet wakker van duurzaamheid

Sensibilisering consument dringend nodig

De consument blijft vasthouden aan thuislevering bij online bestellingen, dat blijkt uit een grootschalige enquête in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Het VIL zocht binnen het project E-green naar manieren om de Vlaamse e-commerce op een duurzame(re) manier te optimaliseren. Meer inzetten op afhaalpunten kwam naar voor als een efficiënte manier om zowel de kost van de last mile als de CO2-afdruk ervan drastisch te verminderen. Wat de consument wil staat bijgevolg haaks op ‘waar we naartoe moeten’.

 

De consument kiest resoluut voor comfort. Hij wenst zijn online bestelling thuis te ontvangen, liefst zonder meerprijs en zonder echt wakker te liggen van de milieu-impact van zijn bestelling. De termijn waarop consumenten hun pakje ontvangen is voor hen veel minder van belang. Dat blijkt uit de consumentenenquête die het VIL bij 700 respondenten liet uitvoeren binnen zijn project E-green. Slechts één op de drie e-shoppers geeft aan zijn of haar pakje op te halen in een winkel of afhaalpunt. Er is geen bereidheid extra te betalen voor een aantoonbaar duurzamere levering. Enkel voor de keuze van leverplaats is er een beperkte betaalbereidheid.

Effect ‘onthaasten’ op milieu en kosten is gering
Dat de consument weinig belang hecht aan leveringstermijn mag enigszins verwonderen, webwinkels vechten om marktaandeel met als belangrijkste onderscheidend criterium de leversnelheid en de prijs ervan. Uit de enquête blijkt echter dat ruim 80% van de online bestellingen voor de consument niet dringend zijn. Het VIL onderzocht dan ook wat het effect van een latere ‘uiterste moment van levering’ is op kosten en milieu. Dit effect blijkt anders dan verwacht erg gering. Zelfs bij 5 dagen extra levertijd bedraagt de besparing slechts 9%.

Afhaalpunt tot 80% duurzamer
Dat kan niet gezegd worden van de plaats van levering. De consument verkiest met voorsprong levering aan huis of op een zelf gespecificeerd adres. Simulaties van kostprijs en CO2-uitstoot tonen aan dat precies die gespecificeerde adresleveringen leiden tot hoge kosten en milieubelasting. Indien 75% van de leveringen via afhaalpunten zou gebeuren i.p.v. via thuislevering, zou de kost- en milieuafdruk van de last mile dalen met 60 tot 80%.

Sensibilisering
De populaire thuislevering blijkt zowel financieel als wat betreft milieu op langere termijn niet houdbaar. Door de hoge prijsgevoeligheid van de consument kan slimme prijszetting de klant sturen in de gewenste richting. Zo experimenteren de eerste webshops met gratis levering in een afhaalpunt of winkel, terwijl een kleine bijdrage moet worden betaald voor levering aan huis.

Toch thuislevering: nog veel ‘(easy) wins’
Bundelen van leveringen is weinig zinvol in stedelijk gebied waar de meeste pakjesbezorgers beschikken over voldoende volumes om hun routes op een efficiënte manier te organiseren. In meer afgelegen gebieden worden pakjesbezorgers wel vaak geconfronteerd met lage densiteit waardoor de kost en milieulast per pakje dubbel tot vier maal zo hoog ligt. Hier kan samenwerking tussen koerierdiensten zeker wel winst opleveren.

De meeste koeriersbedrijven instrueren chauffeurs hun motor uit te zetten tijdens een levering maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet. In stedelijk gebied met frequente stops leidt stationair draaien tijdens de levering tot meer dan een verdubbeling van de CO2-uitstoot per pakje. Nog beter is uiteraard de inzet van ecologische voertuigen. Veel van de 430.000 bestelwagens die op de Vlaamse wegen rijden is oud, vaak slecht onderhouden en stoten bijgevolg veel te veel roet en andere schadelijke stoffen uit. Binnen de stad zijn elektrisch ondersteunde bakfietsen en elektrische bestelwagens een alternatief, voor langere routes kiezen milieubewuste pakketbezorgers best voor CNG-aangedreven voertuigen die aan ongeveer gelijke kostprijs 12% minder CO2 en ruim 50% minder fijnstof en NOx uitstoten. Wie toch blijft diesel rijden, zet minimaal euro 5 voertuigen in.


Project E-green: Binnen dit project ging het VIL op zoek naar manieren om de Vlaamse e-commerce op een duurzame manier te optimaliseren. Een duurzamere e-logistiek is niet alleen een bedrijfseconomische maar ook een maatschappelijke noodzaak. Dertien bedrijven, een mix van kleine logistieke dienstverleners, verladers en webshops werkten mee aan het project: ASX-IBECO, Bubble Post, Colruyt, DHL Parcel, Dockx Logistics, Groep Heylen, Intervest, Kuehne + Nagel, Magellan Logistics, PostNL, Recupel, Telenet en Unigro.


pdf_icon 29/09/2016 – VIL Persbericht – E-shoppers liggen niet wakker van duurzaamheid

 

CONTACTINFORMATIE

Anke D’Halleweyn
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be

Peter Lagey
Projectleider
Tel: 03/229.05.09
E-mail: peter.lagey@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL