Brucargo Secured Gateway project in uitvoering

In 2010 startte het VIL met het project ‘Brucargo Secured Gateway’. Het VIL ging met dit project de uitdaging aan om de doelstellingen opgenomen in het Masterplan for Sustainable Development’ van Brussels Airport Company te verenigen met de vraag van de industrie om de competitiviteit van Brucargo – het vrachtgebied van Brussels Airport – te verhogen en uit te munten in efficiëntie en beveiliging. Negen bedrijven op Brucargo namen deel aan dit innovatieve logistieke project.

Om Brucargo uit te bouwen tot de meest efficiënte cargo zone in Europa formuleerde het VIL  begin 2011 in het eindrapport concrete aanbevelingen:

  • SCALE omvormen tot een professionele koepelorganisatie die het heft in handen neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor de aansturing van de
    vereiste hervormingen.
  • Starten met een gefaseerde beveiliging van de luchtvrachtzone.
  • Verbetering van het aanleverproces van de luchtvracht.
  • Bewerkstelligen van een transparante  communicatie tussen  bedrijfsleven en overheid.
  • Vereenvoudigde douaneprocedures op het vlak van binnenkomende en uitgaande goederen aan AEO gecertificeerde operatoren op de zone.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Drie specifieke aspecten worden ondertussen opgenomen:

  1. het omheinen van Brucargo
  2. het versnellen van de processen
  3. het oprichten van een professionele organisatie voor de luchtvrachtgemeenschap

De eerste stappen om deze punten aan te pakken zijn gezet. De aanbesteding voor het omheinen van de zone werd uitgeschreven. Het versnellen van de processen binnen de beveiligde zone zal worden aangepakt vanuit een ‘security design’. Tegen eind 2012 wordt deze opdracht uitbesteed, eind 2013 moet het systeem in running zijn. Ook het derde punt zit op het goede spoor: de eerste contouren van een nieuw orgaan beginnen zich af te tekenen binnen het ‘Brucargo Strategic Committee’.

Net zoals in het VIL project zullen ook in deze fase de verschillende stakeholders nauw worden betrokken in de vooruitgang van de security design.

Bron: De Lloyd 31/07/2012 & Flanders Today 1/08/2012

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL