en
        |  en

PERSBERICHT – VIL geeft logistieke boost aan bouwsector

ANTWERPEN – Op 6 december stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de eerste onderzoeksresultaten voor van het project ‘bouwlogistiek’, waaraan 26 bedrijven uit de bouwsector deelnemen. Doelstelling van het project is om, samen met de sector, de logistieke noden in kaart te brengen en conclusies en aanbevelingen te formuleren. De eerste bevindingen laten geen twijfel bestaan: er is nog veel logistiek werk aan de winkel ‘in de bouw’.

Het VIL onderzoekt in eerste instantie of en met welke logistieke problemen de bouwsector vandaag geconfronteerd wordt en in welke mate logistiek hieronder leidt. Dit dient als input om geschikte vernieuwende logistieke oplossingen en verbeteringen concreet uit te werken, waaruit in 2012 één of meerdere praktische pilootcases kunnen volgen.

De resultaten van de eerste workshop op 6 december jongstleden met de deelnemende bedrijven bevestigen het vermoeden dat in de ganse supply chain nog tal van logistieke inefficiënties zitten. De lijst is lang, denk bv. aan pieken en wachttijden bij laad- en losoperaties, laattijdige leveringen, te lage beladingsgraad, weinig retourvrachten, vaak hoge transportkosten ten opzichte van de materiaalkost of telefonische bestellingen met onjuiste leveringen tot gevolg.

Met de betrokken deelnemers werden enerzijds algemene oplossingsrichtingen geformuleerd: bevorderen van horizontale en verticale samenwerking, ketenregie en betere materiaalplanning en –beschikbaarheid. Anderzijds kwamen ook concrete oplossingen voor de sector naar voor, zoals: mobiele voorraadcentrales op de werf, meer prefab, dal- en nachtleveringen en meer aandacht voor het voortraject. Deze oplossingen worden nu concreet vormgegeven en afgetoetst op hun haalbaarheid

Aan dit onderzoeksproject nemen 26 bedrijven deel. Daarnaast is ook een samenwerking met het Nederlandse TNO uit Delft opgezet om kennis en ervaring rond bouwlogistiek te delen.

De deelnemende bedrijven zijn: Adams-Polendam nv*, Aswebo NV*, Bolckmans NV, CCB Beton, Democo, Ebema NV, Eternit NV*, Geertrans NV, Grizaco nv, Group Biesmans NV, Heijmans Infra NV, Keramo – EuroCeramic, Kerkstoel 2000+*, Knauf, Kumpen NV, Machiels Building Solutions NV, Max Pels Beton NV, Nelissen, nv Olivier Construct*, Q8 – Kuwait Petroleum (Belgium) NV, Rockfon, Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA – Divisie Gyproc, TDL Group, Vandersanden, Verhelst Logistics NV, Willy Naessens Group.

(*verontschuldigd –  niet op foto)

EINDE VAN HET PERSBERICHT

 Het Vlaams Instituut voor de Logistiek

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) wil als erkende competentiepool de logistieke sector in Vlaanderen duurzaam ondersteunen en versterken in haar competitiviteit. Het wil een platform zijn met concrete antwoorden op relevante logistieke vraagstukken. Zo groeit het VIL uit tot een centrum dat logistieke kennis opbouwt, implementeert en verspreidt.

Meer informatie: vil.be

Cijfers Bouwlogistiek

Met een tewerkstelling van 300.000 mensen, 10 % aandeel in het Belgisch BBP (direct en indirect samen) over 80.000 bedrijven wordt het belang van de bouwsector in België en Vlaanderen duidelijk aangetoond. Dit vertaalt zich uiteraard ook op logistiek vlak. Een groot aandeel van het goederenvervoer heeft betrekking op bouwgerelateerde stromen. Cijfers voor Nederland geven bv. aan dat 25 tot 30 % van het goederenvervoer over de weg verband houdt met de bouwsector. Voor Vlaanderen zal dit niet significant anders zijn. De logistieke kosten worden dan ook geraamd op 8 % tot 15 % van de totale bouwkosten. En daarbovenop komen dikwijls nog enkele procenten (soms tot 10 %) aan kosten omwille van efficiëntieverlies.

CONTACTINFORMATIE

Anke D’Halleweyn  – Communicatieverantwoordelijke – Tel: 03/229.05.07 – E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!