VIL testkit Social Distancing Alarms

Zolang er geen vaccin is, zullen social distancing maatregelen een belangrijke rol blijven spelen in het beheersen van COVID-19. Voor productiebedrijven, retailers en logistieke dienstverleners is het een grote uitdaging om altijd een minimale afstand van 1,5 meter tussen hun operatoren te behouden. VIL stelt daarom testkits met social distancing alarms ter beschikking aan bedrijven met logistieke operaties.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

In de supply chain werken veel mensen in nauw contact met elkaar. Vrachtwagens laden en lossen, orderpicken, sorteren, value added logistics,…. Voldoende afstand bewaren tijdens het uitvoeren van deze taken is geen evidentie. Veel werkgevers weten niet hoe ze voldoende garanties kunnen bieden en de angst om besmet te worden blijft aanwezig bij de werknemers. Dit blijkt uit de continue monitoring van de logistieke noden door de Logistics Resilience Task Force, die VIL coördineert.

In overleg met de Logistics Resilience Taskforce werd een shortlist opgesteld van Belgische/Vlaamse technologiespelers die een leverbare wearable ontwikkeld hebben die de afstandsregel bewaakt. De technologie (UWB vs. BLE) en maturiteit variëren, maar alle wearables geven een geluids- en/of trilsignaal bij overtreding. 

VIL stelde een testkit met verschillende wearables ter beschikking van bedrijven met logistieke operaties om ze in de praktijk te testen. 

Opportuniteiten

Doel van dit project is om bedrijven met logistieke operaties te ondersteunen bij het versneld én veilig inzetten van hun werknemers, zowel indoor als outdoor, en dit door middel van technologie die toelaat de social distancing te controleren en te handhaven.

  •  Technologische knowhow vertalen naar de noden van de sector. De toepassingsmogelijkheden van de wearables variëren afhankelijk van sector en type activiteit
  • Het gebruik en de mogelijkheden van deze wearables duidelijk maken via opstelling van testscenario’s en een checklist, die aan de testkit met verschillende devices wordt toegevoegd
  • Bedrijven de verschillende devices laten testen zodat ze met kennis van zaken de voor hun activiteiten geschikte wearables kunnen implementeren
  • Bundelen en analyseren van de bevindingen van alle bedrijven die een testkit ontvingen zodat de analyseresultaten, die ruim verspreid zullen worden, alle Vlaamse ondernemingen kunnen ondersteunen en helpen bij het nemen van een beslissing
  • Feedback analyseresultaten aan de aanbieders overmaken zodat ze op basis van de lessons learned hun product meer marktrijp kunnen maken en hun productie kunnen opschalen zodat ze klaar zijn op het moment dat een tweede COVID-19 golf of een andere pandemie onze economie zou treffen

Praktisch

Start: april 2020
Totale doorlooptijd: 4 maanden

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL