VeLP+

In oktober 2008 werd het startschot gegeven voor het doorbraakproject VeLP+, het Vlaams e-Logistics Platform voor intercontinentale containeropvolging. Na twee jaar intensief werk werd de Proof of Concept succesvol afgerond. De testresultaten tonen aan dat het gebruik van het VeLP+ Platform duidelijke voordelen oplevert voor de logistieke sector op het vlak van beveiliging, visibiliteit en tijdsbesparingen.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

Het VeLP+ Platform, ontwikkeld door het VIL, werd uitgetest op een corridor met Toyota vanuit Zuid-Afrika naar Diest en een corridor met Scania vanuit Brazilië naar Opglabbeek, allebei via de Antwerpse haven. Gedurende vijf maanden werden meer dan vijftig containers opgevolgd via het VeLP+ Platform. Dankzij bilaterale akkoorden met de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse douane zijn deze testen de eerste echte Green Lane testen in de wereld, en bijgevolg een primeur voor Vlaanderen.

De real life testen bewijzen de goede technologische werking van het VeLP+ Platform en de gebruikte security devices. Voor elke container kon de locatie, integriteit en inhoud nagegaan worden, en deze informatie werd ook steeds naar de betrokken partijen verstuurd. Zo werden zij continu op de hoogte gehouden van de voortgang van de container, incl. eventuele vertragingen of langere stilstanden zodat onmiddellijk  geanticipeerd kon worden.

Door de verhoogde visibiliteit toont het VeLP+ Platform daadwerkelijk aan dat een kortere of snellere doorlooptijd van containers praktisch haalbaar is. Containers kunnen in geval van oponthoud snel gedetecteerd worden en kunnen onmiddellijk vrijgegeven worden door de douane, wat een merkelijke tijdswinst betekent. Zeker voor containers met een hoge cargo waarde overtreffen de baten de kosten. “Het VeLP+ is een uitstekend voorbeeld van technologische innovatie dat concrete voordelen oplevert voor de logistieke sector en toelaat onze bedrijven competitiever te maken. En dat is cruciaal om nieuwe jobs te creëren. Dankzij het VeLP+ Platform heeft Vlaanderen een bijkomend instrument om zich te profileren als logistieke topregio: de aanwezigheid van technologische infrastructuur die de realisatie van Secure Trade Lanes ondersteunt,” aldus Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie en voogdijminister van het VIL, die vanuit het beleidsdomein innovatie het project volledig gefinancierd heeft.

Het VeLP+ Project is een doorbraakproject voor Vlaanderen inzake containertransport. Danny Van Himste, voorzitter van het VIL: “Ik ben trots dat het VIL en de projectpartners van dit complexe doorbraakproject een succes hebben gemaakt en de Proof of Concept werkt. De toegevoegde waarde voor de verladers en logistieke dienstverleners is bijzonder groot. Wij vertrouwen erop dat Cargo Community System (CCS) vzw, dat ressorteert onder minister Crevits en aan wie het VIL op verzoek van de Vlaamse regering thans dit project overdraagt, er een operationeel platform van kan maken.” Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, waardeert de inspanningen voor de ontwikkeling van VeLP+ en voegt hier nog aan toe: “Goederenlogistiek, de vergroening van de transportsector, stedelijke mobiliteit, binnenvaart, verkeersveiligheid en intelligente transportsystemen zijn de thema’s waarop Vlaanderen wil focussen. Een duurzaam vervoerssysteem heeft zowel behoefte aan goede infrastructuur als aan goede dienstverlening.”

Het VeLP+ Platform is een open en neutraal communicatieplatform dat informatie doorkrijgt van de platforms van de CSD providers of vanuit de stakeholders in de keten. Deze informatie wordt opgeslagen, verwerkt en ter beschikking gesteld aan de geauthoriseerde partijen binnen de keten (hetzij via de user interface, ofwel via het uitsturen van berichten). Dit platform is open en neutraal naar alle partijen toe. Het is toegankelijk voor geauthoriseerde betrokken partijen; er is geen uitsluiting op het vlak van CSD technologie providers; er is geen vertekening op het vlak van beschikbaar stellen van informatie aan de private sector of aan de overheid (douane).

VeLP+ Voordelen

Bedrijven:

Verhoogde visibiliteit in de toeleveringsketen Verhoogde flexibiliteit in de toeleveringsketen Verhoogde efficiëntie in informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Snellere afhandeling en doorstroming van containers en dus tijdswinst Meer accurate en snellere informatie/data-uitwisseling tussen alle partners in de keten Eenvoudige toegang tot tal van diensten, middelen en informatiebronnen mbt containertransport

Douane:

Ondersteuning van het douaneproces doordat de informatie geaggregeerd/geïntegreerd aangeboden wordt Toegenomen beheersbaarheid van de toeleveringsketen Ondersteuning tot realisatie van Secured Trade Lanes (AEO)

Vlaanderen:

Verhoogde visibiliteit in de toeleveringsketen Profilering als topregio voor het realiseren van STL’s door de aanwezigheid van de nodige (technologische) infrastructuur. Integratie VeLP met andere initiatieven in Vlaanderen ter ondersteuning van één overkoepelende IT-infrastructuur. Het aligneren van de doelstellingen van overheden en ondernemingen.


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL