Realtime monitoring van geconditioneerde goederen

Doel van het project: het automatisch registreren en realtime opvolgen van omgevingscondities van kritische producten doorheen de gehele keten. Dit met behulp van o.a. RF-tags met sensoren (vocht, temperatuur en schokken) in combinatie met communicatie appartuur die real-time de data ter beschikking kan stellen.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Algemene projectomschrijving

Voor heel wat kritische producten zijn de omgevingscondities waaronder ze getransporteerd, behandeld en opgeslagen worden van essentieel belang. Bv. bij verse levensmiddelen, farmaceutische en hoogwaardige electronica producten. Voor sommige producten is het verloop van bepaalde omgevingscondities zelfs bepalend of ze nog vermarkt kunnen worden. Voor andere hebben ze een doorslaggevende invloed op de kwaliteit. Ook wettelijke bepalingen worden steeds stringenter voor dit type producten: o.a. ‘General Food Law’ en ‘Food and Drug Administration’.

Het is dan ook noodzakelijk te kunnen garanderen dat overheen de gehele toeleveringsketen de kritische omgevingscondities (zoals temperatuur, vocht, schokken e.a.) nauwlettend opgevolgd worden en binnen de gestelde normen blijven. Zo kan men vermijden dat er een verlies  is of een gezondheidsrisico van bedorven goederen.

Doelstellingen

Het automatisch registreren en realtime opvolgen van omgevingscondities van kritische producten doorheen de gehele keten. Dit met behulp van o.a. RF-tags met sensoren (vocht, temperatuur en schokken) in combinatie met communicatie appartuur die real-time de data ter beschikking kan stellen.

 

Het onderzoek zal een inzicht geven in de mogelijke technologische oplossingen die aangebracht worden op de logistieke drager, de verpakking van de goederen en infrastructuur (oa. transportmiddel) of combinaties hiervan. Hierbij zou men in staat moeten zijn om ook de kritische overslagpunten in de keten te bewaken. In de praktijk zal voor 3 bedrijven de technische haalbaarheid van de RF-tags met sensoren /draadloze sensoren in combinatie met communicatie systemen (GPRS, GPS) worden getoetst aan enkele praktische testscenario’s, uitgevoerd in concrete bedrijfssituaties. Parallel zal ook een generiek ROI model worden uitgewerkt waarbij de deelnemende bedrijven zelf de kosten/baten van hun praktijkcase kunnen beoordelen.

Voordelen

  • Kostenreductie en minder commerciële verliezen: minder verlies aan goederen, lagere voorraden, minder transport, minder spoedzendingen, minder klachten.
  • Zichtbaarheid van alle partijen op de goederenstroom en de hieraan gekoppelde relevante en/of kritische parameters.
  • Transparantie/duidelijkheid inzake aansprakelijkheid en borgstelling
  • Het beperken van gezondheidsrisico’s met bijhorende claims

Gebruikerscommissie

Begeleidingscommissie

Het VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van: KU Leuven en IATA


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL