Re2LiVE

In het interclusterproject “Re2LiVe” wil VIL samen met zijn partners (Sirris, SIM, VITO, Flux50, VUB) onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen. De recyclage van dergelijke batterijen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Dit project kadert in de transitie van Vlaanderen naar een circulaire economie. Deze transitie leidt tot een toenemende vraag naar lithium-ion batterijen, zowel voor mobiele als niet-mobiele toepassingen. De opmars van elektrische voertuigen creëert een groeiende markt van lithium-ion batterijen die specifiek voor deze toepassing ontwikkeld zijn. Deze batterijen bevatten heel wat zeldzame materialen waarvan de beschikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan door de sterk groeiende vraag. Een gepaste strategie rond het beheer van dit type batterijen eens ze het einde van hun levensduur in een voertuig hebben bereikt, kan hierop een antwoord bieden.

Op deze manier wordt niet alleen een oplossing gevonden voor een toekomstig afvalprobleem, maar worden ook de nodige opportuniteiten voor de Vlaamse industrie en logistiek gecreëerd. 

Het doel van dit project is de hele waardeketen van autobatterijrecyclage en de toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken, vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt.

Het project wordt opgedeeld in 4 luiken:

  • Luik 1: Logistiek (VIL): onderzoek hoe de logistiek rond de recyclage van deze batterijen op de meest efficiënte manier kan worden georganiseerd, van bij de inzameling tot en met de materiaalstromen na recyclage.
  • Luik 2: Automatisatie van het ontmantelingsproces (Sirris): onderzoek wat de haalbaarheid is van automatische ontmanteling van batterijen rekening houdend met de nodige technische, praktische en veiligheidsaspecten
  • Luik 3: Optimalisatie van het recyclageproces (SIM / VITO) : verbetering van bestaande en implementatie van nieuwe processen gericht op en betere circulariteit van lithium-ion batterijen
  • Luik 4: Second life toepassingen (Flux50 / VUB): onderzoek naar mogelijke herbestemmingen

Doelstelling en opportuniteiten van het logistieke luik

In het logistieke luik zal VIL een business model ontwikkelen voor de inzameling en recyclage van lithium-ion batterijen, zowel voor wat de zeldzame materialen betreft als voor de reststromen van metalen, plastics, enz. Daarbij zal de nodige aandacht besteed worden aan de juridische aspecten inzake milieu en veiligheid.

Daarnaast worden de opportuniteiten voor de logistieke sector onderzocht, zowel wat de lokale markt betreft als voor de creatie van een regionale hub voor de inzameling en verwerking van deze batterijen.

Concrete activiteiten 

  • Vorm geven aan de logistieke keten voor inzameling tijdens alle fases van de levenscyclus van de batterij
  • Ontwikkeling van het bijhorende business model
  • Studie naar de juridische aspecten inzake milieu en het transport (gevaarlijk afval)
  • Uitwerken van een logistiek concept en business case voor een regionale recyclage hub in Vlaanderen
  • Optimalisatie van de logistieke keten op maatschappelijk en economisch gebied, met inbegrip van de export van tweedehandsvoertuigen en hun lithium-ion batterijen
  • Opmaak roadmap voor de gehele waardeketen en kennisverspreiding door een eindrapport, organisatie van een slotevent en seminaries

 

Praktisch

Start: februari 2020
Doorlooptijd: 30 maanden

Deelnemende bedrijven

7 bedrijven: Air Products, Bebat, Campine, DFDS, Honda, Lineas en Umicore.

Meer weten?

Contacteer

Meer info vindt u op de projectwebsite: http://re2live.be/

Pers

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL