Re2LiVE

In het interclusterproject ‘Re2LiVe’ wil VIL samen met zijn partners (Sirris, SIM, VITO, Flux50, VUB) onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in de groeiende markt van lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen. De recyclage van dergelijke batterijen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek.

 

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Dit project kadert in de transitie van Vlaanderen naar een circulaire economie. Deze transitie leidt tot een toenemende vraag naar lithium-ion batterijen, zowel voor mobiele als niet-mobiele toepassingen. De opmars van elektrische voertuigen creëert een groeiende markt van lithium-ion batterijen die specifiek voor deze toepassing ontwikkeld zijn. Deze batterijen bevatten heel wat zeldzame materialen waarvan de beschikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan door de sterk groeiende vraag. Een gepaste strategie rond het beheer van dit type batterijen eens ze het einde van hun levensduur in een voertuig hebben bereikt, kan hierop een antwoord bieden. Op deze manier wordt niet alleen een oplossing gevonden voor een toekomstig afvalprobleem, maar worden ook de nodige opportuniteiten voor de Vlaamse industrie en logistiek gecreëerd.  Het doel van dit project is de hele waardeketen van autobatterijrecyclage en de toepassingen voor stationaire energieopslag te onderzoeken, vanuit economisch, technisch, operationeel en maatschappelijk oogpunt. Het project wordt opgedeeld in 4 luiken:

 • Luik 1: Logistiek (VIL): onderzoek hoe de logistiek rond de recyclage van deze batterijen op de meest efficiënte manier kan worden georganiseerd, van bij de inzameling tot en met de materiaalstromen na recyclage.
 • Luik 2: Automatisatie van het ontmantelingsproces (Sirris): onderzoek wat de haalbaarheid is van automatische ontmanteling van batterijen rekening houdend met de nodige technische, praktische en veiligheidsaspecten
 • Luik 3: Optimalisatie van het recyclageproces (SIM / VITO) : verbetering van bestaande en implementatie van nieuwe processen gericht op en betere circulariteit van lithium-ion batterijen
 • Luik 4: Second life toepassingen (Flux50 / VUB): onderzoek naar mogelijke herbestemmingen

Resultaten

 • Elektrificatie van transport levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen
 • In kaart brengen van alle facetten die nodig zijn voor een circulaire behandeling van de batterijen eens deze eindeleven zijn in personenwagens
 • Ontwikkeling van een overkoepelend business model én een gebruiksvriendelijke rekentool, die op aanvraag beschikbaar is
 • Formulering van een serie aandachtspunten, zoals:
  • het veiligheidsaspect
  • de noodzaak van een transparante en aangepaste wetgeving
  • de standaardisatie van de logistieke hulpmiddelen en de data

Praktisch

Start: februari 2020 Doorlooptijd: 30 maanden

Deelnemende bedrijven

7 bedrijven: Air Products, Bebat, Campine, DFDS, Honda, Lineas en Umicore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL