Nacalculatie transport (Nacatrans)

Met dit project wil VIL, samen met de sector van het wegvervoer, een rekenmodel opstellen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft.

 

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Het effectieve resultaat van één transportorder kennen

Meerdere transportbedrijven hebben in het verleden al aangegeven dat de sector nood heeft aan een oplossing om op een kostenefficiënte wijze het effectieve resultaat van één transportorder te kennen. Op periodieke basis zijn de resultaten van de onderneming uiteraard bekend maar vaak ontbreekt het aan detailgegevens die aantonen welke activiteiten/opdrachten/klanten rendabel en welke verlieslatend zijn.

Vaak beschikken vervoerbedrijven over heel wat informatie, die echter verspreid zit over meerdere systemen: orders worden verwerkt en gepland in het Transport Management System (TMS), informatie over de rit zelf wordt geregistreerd in de boordcomputer van de vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit het financiële software pakket (al dan niet gekoppeld met TMS).

VIL wil met het project Nacalculatie Transport (NACATRANS) bedrijven die tegen vergoeding binnenlands goederenvervoer over de weg in groupage aanbieden, een rekenmodel aanreiken dat de reële kost van een opdracht afzet tegen de opbrengst ervan. 

Rekenmodel

Het op te stellen rekenmodel zal de basisprincipes van activity based costing toepassen. Onder de directe kosten vallen de lonen van de chauffeur en brandstofkosten (en weldra ook de kilometerheffing). Indirecte kosten worden vervolgens toegewezen aan activiteiten (transportopdrachten) volgens vast te leggen verdeelsleutels. Door de aldus verkregen totale kost per order te vergelijken met de contractuele of volgens offerte afgegeven tarieven, kent men de effectieve opbrengst/ verlies van één order en kan men bijsturen.

Deze informatie stelt het transportbedrijf in staat om met kennis van zaken te onderhandelen over tarieven en randvoorwaarden.

Rekenmodellen voor precalculatie bestaan al, maar modellen die het effectieve resultaat van een uitgevoerde transportopdracht weergeven, zijn niet op de markt beschikbaar. Bovendien is het een zeer complexe materie. Hoe bepaal je welk aandeel van de kilometerheffing, tol, tijdverlies door file, omrijdingen … aan welk transportorder wordt toegekend?

Praktisch

Start: april 2016

Totale doorlooptijd: 19 maanden

Deelnemende bedrijven

Negen bedrijven namen deel aan het project: Andiprim, Avantida, Colfridis, Globis, GTS-group, Hertsens, Magellan Logistics, TDL group en Trafuco.

Andiprim Avantida Colfridis Globis GTS group Hertsens Magellan Logistics TDL group Trafuco


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL