Logigrid

In het project ‘Logigrid’ hebben VIL en Flux50 als speerpuntclusters voor de logistieke en energiesector samen onderzocht hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen bij de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en haar transitie naar hernieuwbare energie.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Onze maatschappij moet de transitie maken naar hernieuwbare energie. Die transitie houdt een elektrificatie van de energiesector in. Door zelf groene stroom te produceren kunnen bedrijven proberen om hun afhankelijkheid van de energiemarkt te beperken.

Voor individuele bedrijven is het echter moeilijk om vraag en productie voldoende op elkaar af te stemmen of om zelf te zorgen voor lokale opslag van de geproduceerde elektriciteit. Logistieke bedrijven hebben nochtans onderbenutte mogelijkheden wat betreft lokale productie en opslag. Ze hebben vaak grote dakoppervlakken, geschikt voor installatie van zonnepanelen, en meestal zijn ze ook op enige afstand van woonkernen gelegen wat ze in principe geschikt maakt voor installatie van windmolens.

Bovendien hebben ze een specifiek vraagpatroon en specifieke mogelijkheden voor energiebuffering in frigoruimten en batterijen voor (interne) transportmiddelen.

De verwachte elektrificatie van voertuigen voor (goederen)transport zal de mogelijkheden voor energieopslag binnen logistieke bedrijven nog gevoelig doen toenemen. Samenwerking met omliggende bedrijven in een Local Energy Community, waarbij productie- en opslagcapaciteit wordt gedeeld en het verbruik op elkaar wordt afgestemd kan het rendement sterk verbeteren.

 

Resultaten

  • De inzetbaarheid van marktklare technologieën voor productie en opslag van groene stroom werd op zes verschillende bedrijventerreinen in Vlaanderen in kaart gebracht. Het uitgangspunt hiervoor was de energiemonitoring die een jaar lang uitgevoerd werd in een Proof of Concept op het Logistiek Park Waasland in Verrebroek, in samenwerking met MLSO. 
  • Alle bedrijven die deelnamen aan de Proof of Concepts ontvingen energieadvies en een dynamische rekentool op maat. 
  • Energie delen met partners en buren is wel degelijk mogelijk en zinvol. De rentabiliteit hangt af van de lokale omstandigheden die bepalend zijn voor de investeringen en werkingskosten binnen de samenwerking. 
  • De ambitie richting energietransitie bleek bij de logistieke bedrijven groot. Een veelvoud aan initiatieven bij de projectdeelnemers toont aan dat de Lokale Energie Gemeenschap geen doel op zich hoeft te zijn. Ook binnen het bestaande wetgevende kader kunnen belangrijke stappen gezet worden.
  • In het Logigrid-project werden aanbieders en eindgebruikers samengebracht om inzichten te delen in de huidige en toekomstige mogelijkheden. Deze inzichten werden in de brochure ‘Duurzame stroom in uw onderneming’ gebundeld tot 14 praktische en slimme energieoplossingen voor bedrijven.

Praktisch

Start: mei 2020
Doorlooptijd: 24 maanden

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

24 bedrijven: ADPO, Aertssen, Agrityre, Bewel, Colruyt Group, Condugo, CSP Zeebrugge Terminal, Engie, Fluvius, Gosselin Group, Group Depré, Luiknatie Coldstore, Manna, Mathieu Gijbels, Metalon, MLSO, POM Antwerpen (deelnemer via FLUX 50), Quares, Remofrit, Snowball, Tabaknatie, Veldeman Group, Wind aan de Stroom en Wijngaardnatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL