Logigrid

In het project ‘Logigrid’ willen VIL en Flux50 als speerpuntclusters voor de logistieke- en energiesector samen onderzoeken hoe Smart Microgrids kunnen bijdragen bij de elektrificatie van de Vlaamse logistieke sector en haar transitie naar hernieuwbare energie.

status: In uitvoering | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Onze maatschappij moet de transitie maken naar hernieuwbare energie. Die transitie houdt een elektrificatie van de energiesector in.Door zelf groene stroom te produceren kunnen bedrijven proberen om hun afhankelijkheid van de energiemarkt te beperken. Voor individuele bedrijven is het echter moeilijk om vraag en productie voldoende op elkaar af te stemmen of om zelf te zorgen voor lokale opslag van de geproduceerde elektriciteit.

Logistieke bedrijven hebben nochtans onderbenutte mogelijkheden inzake lokale productie en opslag. Ze hebben vaak grote dakoppervlakken, geschikt voor installatie van zonnepanelen, en meestal zijn ze ook op enige afstand van woonkernen gelegen wat ze in principe geschikt maakt voor installatie van windmolens. Bovendien hebben ze een specifiek vraagpatroon en specifieke mogelijkheden voor energiebuffering in frigoruimten en batterijen voor (interne) transportmiddelen. De verwachte elektrificatie van voertuigen voor (goederen)transport zal de mogelijkheden inzake energieopslag binnen logistieke bedrijven nog gevoelig doen toenemen.

Samenwerking met omliggende bedrijven in een Local Energy Community, waarbij productie- en opslagcapaciteit wordt gedeeld en het verbruik op elkaar wordt afgestemd kan het rendement sterk verbeteren.

Opportuniteiten

  • Smart Microgrid technologie kan zorgen voor digitale sturing van elektriciteitsproductie en verbruik binnen de Local Energy Community.
  • Gedeelde energieopslag in bijv. batterijen, frigoruimten of waterstofproductie kunnen door het Smart Microgrid worden aangestuurd.
  • De stroomafname van het net wordt  verminderd en de aankoop gebeurt op het meest prijsgunstige moment. Aankopen aan piektarieven worden zoveel als mogelijk vermeden.

Doelstelling 

In het interclusterproject Logigrid willen VIL en Flux50 samen bestuderen hoe Smart Microgrids kunnen worden toegepast in logistieke omgevingen.

Smart Microgrid technologie is marktklaar, maar binnen de logistieke sector is de technologie weinig bekend. Tegelijk is er in de energiesector een vraag naar informatie over de specifieke mogelijkheden en uitdagingen in de logistiek. Het project beoogt het samenbrengen van beide sectoren om kennis te delen en opportuniteiten te detecteren.

Concrete activiteiten 

  • In kaart brengen van de mogelijkheden voor productie, opslag en gedeeld verbruik op logistieke sites in Vlaanderen.
  • Bestuderen van voor- en nadelen, opportuniteiten en uitdagingen bij de implementatie van Smart Microgrids in de logistieke sector.
  • Opvolgen van de nieuwe Vlaamse regelgeving die tegen medio 2021 wordt verwacht.
  • Via een Proof of Concept op het Logistiek Park Waasland in Verrebroek, in samenwerking met MLSO, de praktijk aantonen hoe een Smart Microgrid kan werken in een logistieke zone, inclusief het opzetten van simulaties.

 

Praktisch

Start: mei 2020
Doorlooptijd: 24 maanden

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

24 bedrijven: ADPO, Aertssen, Agrityre, Bewel, Colruyt Group, Condugo, CSP Zeebrugge Terminal, Engie, Fluvius, Gosselin Group, Group Depré, Luiknatie Coldstore, Manna, Mathieu Gijbels, Metalon, MLSO, POM Antwerpen (deelnemer via FLUX 50), Quares, Remofrit, Snowball, Tabaknatie, Veldeman Group, Wind aan de Stroom en Wijngaardnatie.

.     ..               

Meer weten?

Contacteer
Sophie Delannoy (sophie.delannoy@vil.be).

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL