Dyplor

Binnen het project Dyplor werkt het VIL samen met dertien bedrijven, op basis van een uitvoerige business procesanalyse, een methodologie uit die logistieke spelers toelaat de eigen operaties te verbeteren door het optimaal be­nutten van hun ondersteunende softwarepakketten, met betrekking tot logistieke resources, personeel en materieel.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Goed inzicht in inzet logistieke resources

In drukke indoor magazijnomgevingen of outdoor bedrijfsomgevingen is het voor de bedrijfsleiding vaak een uitdaging om een goed inzicht te krijgen in de lo­gistieke activiteiten en bezettingsgraad van logistieke resources, personeel en materieel.

Net die inzage en rapportering over het ge­bruik van logistieke resources biedt de mogelijkheid tot optimalisering van de personeelsinzet en de goe­derenstromen, dit door meer efficiëntie en effectieve inzetbaarheid.

Laat dit de doelstelling zijn van het project Dyplor, wat staat voor ‘Dynamische planning van logistieke resources’.

 

Aanpak

Een procesanalyse bij bedrijven legt de knelpunten en de mogelijkheden tot verbetering bloot. Onderzoek naar best practices moet, naast de informatie uit de procesanalyse, aantonen welke parameters invloed hebben op de magazijnefficiëntie en servicegraad. Een inventarisatie van tools en beheersystemen gaat na welke functionaliteit er beschikbaar is en toegepast kan worden.

Op basis van de verzamelde informatie wordt vervolgens een model opgesteld dat aantoont wat er te winnen valt en wat de impact op de kosten is. Daarna volgt de vertaling naar de praktijk. Hoe gaan we van situatie ‘as is’ naar de optimale situatie? Er wordt een methodiek opgesteld die toegepast en getoetst wordt bij twee bedrijven. Wordt het beoogde verbeteringspotentieel behaald in een reële omgeving?

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Deelnemende bedrijven

Dertien deelnemers, een mix van kleine en grote verladers en logistieke dienstverleners, werken mee aan het project: Borealis Polymers, Coeck Betonfabriek, DCM, Deceuninck, Fiege, Frigologix, Group Gheys, Haven Genk, Infrabel, Java, Magazijnen Hendrickx, Ontex en Still.

Overzicht logo's GC DYPLOR_rechthoek_96dpi

Kick-off Dyplor_72dpi

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL