Crowd Logistics

Bij Crowd Logistics worden particulieren of semi-professionelen ingezet voor het transport van goederen. Via welke business modellen kan dit gebeuren, wat zijn de wettelijke implicaties, hoe integreren in de bedrijfslogistiek, wat is de meerwaarde hiervan, zowel voor de logistieke spelers als voor onze maatschappij?

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Levering door particulieren

Bij Crowd logistics organiseren gewone burgers, individueel of collectief, de verzending van pakketten in de normale uitoefening van hun persoonlijke verplaatsing. Meestal wordt hiervoor een technologisch platform gebruikt.

De ogen sluiten voor deze nieuwe trend heeft weinig zin. De eerste pilootprojecten worden al opgezet in binnen- en buitenland door zowel nieuwe spelers (bv. Uber Rush – US, Instacart – US, Parcify – B) als door gereputeerde bedrijven (bv. My Ways van DHL, On My Way van Amazon).

Opportuniteiten?

Dit project wil bedrijven de opportuniteiten (i.p.v. bedreigingen) van crowd logistics aantonen door vanuit werkbare businessmodellen de economische en maatschappelijke impact duidelijk te maken. Dit zal verwezenlijkt worden door concrete Return On Investment berekeningen, impactanalyses en praktijktesten.

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Van inzicht tot pilootprojecten

  • Inzicht geven in de nieuwe trend die zich manifesteert in de sector.  Er zal een overzicht gemaakt worden van wat er zich vandaag in de markt afspeelt
  • Schetsen van het wettelijk kader, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar het aspect productverantwoordelijkheid
  • Definiëren van crowd gebaseerde toepassingen en de achterliggende business modellen in kaart brengen. Zowel logistieke bedrijven, als retailers, als dienstenleveranciers introduceren nieuwe diensten gebaseerd op crowd logistics, zowel voor B2C als B2B. Hoe zien deze verschillende business modellen eruit?
  • Berekenen van de economische haalbaarheid (ROI) van de business modellen
  • Ruimere impact analyse op alle stakeholders binnen de supply chain van B2C en B2B (kleinere hoeveelheden). Hiervoor zal een multi-actor multi-criteria analyse worden uitgevoerd op de economisch haalbare business modellen
  • Opzetten van een pilootproject voor zowel een B2C als B2B toepassing ter validatie van economische en maatschappelijke impact

Praktisch

Opstart: februari 2016

Totale doorlooptijd: 21 maanden

Deelnemende bedrijven

Elf bedrijven, een mix van logistieke dienstverleners en verladers, namen deel aan het project: BD myShopi, bpost, Bringme, DHL Parcel, Dreamland, GLS, Kariboo!, Mondial Relay, Multitrans, Procter & Gamble en Trimble.

BD myShopi bpost Bringme DHL Parcel Dreamland GLS Kariboo! Mondial Relay M.T.L. P&G Trimble

Crowd Logistics Deelnemers

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van: MOW en de Beleidscel Digitale Agenda.


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

 

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL