AI4Cast

In het project ‘AI4Cast’ hebben HOWest, Sirris en VIL samen onderzocht hoe Artificiele Intelligentie kan worden ingezet voor het beter voorspellen en plannen van de supply chains.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

De supply chains worden almaar complexer. ‘Just in time’ is veelal de norm geworden. Onverwachte gebeurtenissen veroorzaken daardoor belangrijke problemen bij meerdere bedrijven betrokken bij de logistieke keten. Het opslingereffect zorgt daarenboven voor onnodige stockopbouw in de supply chain. Zelden wordt informatie over schommelingen in de vraag of incidenten die een invloed hebben op de supply chains gedeeld met alle betrokken partijen, waardoor die zich niet voldoende kunnen voorbereiden. Zo ontstaan kosten voor bijv. extra transporten, overwerk, interim arbeid en huur van materiaal of ruimte. Vertragingen en verminderde kwaliteit leiden tot ontevredenheid bij klanten. Supply chain voorspelling & planning moet daarom zo accuraat mogelijk en keten-breed zijn. Nu blijft een dergelijke planning meestal beperkt tot de eigen onderneming of een directe dienstverlener en wordt het probleem doorgeschoven naar de volgende schakels in de keten. De flexibiliteit van logistieke dienstverleners om met die problemen om te gaan en oplossingen te bieden is begrensd. Vaak is het onmogelijk om de vertraging of het piekvolume volledig op te vangen en gemaakte kosten door te rekenen. Alle betrokken bedrijven en de consument hebben daarom baat bij keten-brede, real-time en pro-actieve supply chain voorspelling & planning. Die is alleen mogelijk door ketenwijde samenwerking en inzet van moderne technologieën.

Doelstelling en opportuniteiten

In het project AI4Cast zijn HOWest, Sirris en VIL samen nagegaan hoe de inzet van moderne technologieën zoals blockchain, nieuwe data encryptie methoden en Artificiële Intelligentie kan bijdragen aan het delen en analyseren van data om te komen tot keten-brede, real-time en pro-actieve supply chain voorspelling & planning.

Resultaten

  • Artificial Intelligence (AI) biedt belangrijke ondersteuning in het maken van een goede forecasting in de logistieke keten
  • Kwaliteitsvolle data en de bereidheid tot samenwerking zijn cruciaal om AI-toepassingen succesvol te kunnen inzetten
  • In een ideale wereld wordt forecasting niet eenzijdig opgezet maar is er supply chain samenwerking tussen bedrijven die deel uitmaken van dezelfde toeleveringsketen
  • Standaardisatie van de data is van groot belang
  • Algoritmes zijn slechts zo goed als de data waar zij over kunnen beschikken. De juiste AI-technieken toegepast op volledige en waardevolle data minimaliseren de foutenmarge in de planning en forecasting. Naast meer efficiëntie leveren ze ook kostenbesparingen op
  • VIL heeft een concreet stappenplan uitgewerkt om de forecasting van bedrijven te optimaliseren met AI

 

Praktisch

Start: maart 2020
Doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

14 bedrijven: Atlas Copco Airpower, Colruyt Group, ECS, Eutraco, Foresightee, Globis, H.Essers, ICO, Let Us, Procter & Gamble, Rotom, The Grain, Trafuco en Unilin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

15/02/2022 – VIL persbericht – Voorraden optimaal plannen met AI: kostenbesparing tot 25 %  23/04/2020 – VIL persbericht – Intelligente app om proactief bevoorrading te voorspellen en plannen

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL