AI4Cast

In het project ‘AI4Cast’ willen HOWest, Sirris en VIL samen onderzoeken hoe Artificiele Intelligentie kan worden ingezet voor het beter voorspellen en plannen van de supply chains.

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

De supply chains worden almaar complexer. ‘Just in time’ is veelal de norm geworden. Onverwachte gebeurtenissen veroorzaken daardoor belangrijke problemen bij meerdere bedrijven betrokken bij de logistieke keten. Het opslingereffect zorgt daarenboven voor onnodige stockopbouw in de supply chain.

Zelden wordt informatie over schommelingen in de vraag of incidenten die een invloed hebben op de supply chains gedeeld met alle betrokken partijen, waardoor die zich niet voldoende kunnen voorbereiden. Zo ontstaan kosten voor bijv. extra transporten, overwerk, interim arbeid en huur van materiaal of ruimte. Vertragingen en verminderde kwaliteit leiden tot ontevredenheid bij klanten.

Supply chain voorspelling & planning moet daarom zo accuraat mogelijk en keten-breed zijn.
Nu blijft een dergelijke planning meestal beperkt tot de eigen onderneming of een directe dienstverlener en wordt het probleem doorgeschoven naar de volgende schakels in de keten.
De flexibiliteit van logistieke dienstverleners om met die problemen om te gaan en oplossingen te bieden is begrensd. Vaak is het onmogelijk om de vertraging of het piekvolume volledig op te vangen en gemaakte kosten door te rekenen.

Alle betrokken bedrijven en de consument hebben daarom baat bij keten-brede, real-time en pro-actieve supply chain voorspelling & planning. Die is alleen mogelijk door ketenwijde samenwerking en inzet van moderne technologieën.

Doelstelling en opportuniteiten

In het project AI4Cast willen HOWest, Sirris en VIL samen nagaan hoe de inzet van moderne technologieën zoals blockchain, nieuwe data encryptie methoden en Artificiële Intelligentie kan bijdragen aan het delen en analyseren van data om te komen tot keten-brede, real-time en pro-actieve supply chain voorspelling & planning.

Concrete activiteiten 

  • Gedetailleerd onderzoek naar de werking van de supply chains, de verstorende factoren en de gevolgen voor de supply chain (operationeel, kwalitatief, financieel)
  • Onderzoek naar de huidige aanpak en graad van automatisatie, supply chain data analyse methoden
  • Onderzoek naar het opslingereffect in de supply chain (bull whip)
  • Onderzoek naar technologieën voor verzameling en verwerking van data: machine learning, blockchain, encryptie, …
  • Industrieel onderzoek naar AI-oplossingen voor supply chain planning
  • Proof of Concept(s) – ontwikkeling en testen (in samenwerking met de deelnemende bedrijven) van een op AI gebaseerde software applicatie die door koppeling met bestaande systemen kan instaan voor keten-brede, real-time en proactieve supply chain voorspelling & planning
  • Quick scan tool – ontwikkeling van een beslissingsboom die bedrijven kan helpen bij het maken van de juiste technologie- en toepassingskeuze voor hun specifieke situatie

 

Praktisch

Start: maart 2020
Doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

11 bedrijven: Atlas Copco, Colruyt, ECS2XL, Eutraco, Globis, H.Essers, International Car Operators (ICO), Procter & Gamble, Rotom, Trafuco en Unilin. 

 

Meer weten?

Contacteer
Dirk Jocquet (dirk.jocquet@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL