De LSI is de eerste index die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf beoordeelt. De focus van de LSI ligt op de werkelijke prestaties van de logistieke processen. Het doel is het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie. 

De LSI beoordeelt bedrijven op vier verschillende domeinen: beleid, logistiek, verpakking en transport. Afhankelijk van de scores krijgt ieder bedrijf per domein een categorie toebedeeld: straggler, rookie, adopter, frontrunner of master. 

Klik op een domein om te zien welk bedrijf in welke categorie zit.

Tot welke LSI-categorie behoort u?

 

0

DOELSTELLING

De Logistics Sustainability Index heeft als doelstelling:

 • Het aanzetten van bedrijven tot een reëel en effectief duurzaamheidsbeleid
 • Het valoriseren van de inspanningen die bedrijven leveren voor interne en externe rapportering
 • Het stimuleren van bedrijven om hun logistieke activiteiten op vlak van duurzaamheid continu te blijven verbeteren
 • Het benchmarken van ondernemingen zodat zij zich kunnen positioneren ten opzichte van de concurrentie

DOELGROEP EN TARIEVEN

Download hier de LSI-brochure voor de volledige informatie en tarieven.

Als kmo kan u beroep doen op de kmo-portefeuille, peiler “Advies”

 

PROCEDURE

U bent nog geen deelnemer aan de Logistics Sustainability Index?

 • U registreert zich hier online  
 • U ontvangt een factuur en betaalt die binnen de 30 kalenderdagen
 • U ontvangt na betaling uw persoonlijke logingegevens, zodat u toegang krijgt tot de online applicatie (www.lsi.vil.be)
 • U vult de online vragenlijst in en uploadt waar nodig de gevraagde bewijsstukken
 • Na inzending worden uw antwoorden en bewijsstukken gevalideerd door VIL. De datavalidatie duurt enkele werkdagen
 • U ontvangt een validatie van VIL met een goedkeuring of bijkomende vragen in verband met de ingevulde informatie 
 • Na goedkeuring krijgt u uw resultaten op uw persoonlijke pagina en ontvangt u een persoonlijk rapport
 • In een persoonlijk gesprek worden de actiepunten besproken
 • U ontvangt het Europees geregistreerd logo
 • Uw bedrijfslogo en behaalde categorie worden gepubliceerd op de VIL-website

Registreer u hier >

U bent reeds deelnemer aan de Logistics Sustainability Index?

 • Uw login is één kalenderjaar geldig. Bij het afsluiten van ieder kalenderjaar wordt uw login tijdelijk gedeactiveerd
 • U ontvangt automatisch, behoudens in geval van opzegging, een factuur voor het daaropvolgende kalenderjaar
 • Uw login wordt na betaling opnieuw geactiveerd, waarna u terug kan deelnemen aan de Logistics Sustainability Index

Deze bedrijven behaalden reeds LSI-scores.

Deze bedrijven hebben zich alvast geregistreerd.  

      

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL