en
        |  en

Lid worden

Soorten leden

Afhankelijk van de aard van uw activiteiten wordt u effectief, toegetreden dan wel steunend lid (zie VIL Statuten Belgisch Staatsblad).

Effectieve leden

Logistieke dienstverleners en verladers in Vlaanderen. Deze bedrijven zijn de primaire doelgroep van het VIL en bijgevolg ook stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun bijdrage varieert in functie van de grootte van de onderneming.

< 100 werknemers:           € 525 /kalenderjaar
101 – 250 werknemers:   € 785 /kalenderjaar
> 250 werknemers:          € 1.050 /kalenderjaar


Toegetreden leden

Bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met logistiek te maken hebben en die belangstelling tonen voor de activiteiten van het VIL (bv. infrastructuurbeheerders, IT leveranciers, consultants, real estate ondernemingen). Voor de toegetreden leden bedraagt het lidgeld forfaitair € 1.050 per kalenderjaar.


Steunende leden

Kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Voor hen bedraagt het lidgeld forfaitair € 525 per kalenderjaar.


Registreren

Overtuigd om lid te worden van het VIL? Schrijf uw bedrijf in door onderstaande gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een factuur toegestuurd. Na ontvangst van betaling kan u genieten van alle voordelen van het VIL lidmaatschap.

Naam bedrijf of kennisinstelling*

Rechtsvorm*

Aantal werknemers*
< 100 werknemers100 - 250 werknemers> 250 werknemers

BTW-nummer*

PO-nummer/bestelbonnummer (indien van toepassing)

Maatschappelijke zetel*

Facturatieadres (indien afwijkend van de maatschappelijke zetel)

Activiteit*

Specifieer andere (indien van toepassing)

Website*

Naam eerste contactpersoon*

Functie*

E-mailadres*

Tel nummer*

Opmerkingen?

* De door ons verkregen informatie is enkel voor intern gebruik en onderworpen aan de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

** Door zich lid te maken geeft u automatisch toestemming dat uw bedrijf mee wordt opgenomen in de ledenlijst op de website en in ander promotiemateriaal.

*** Lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari-december). Afhankelijk van het tijdstip van toetreding wordt de ledenbijdrage pro rata berekend waarbij een begonnen maand geldt als een volledige maand. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch hernieuwd. Indien u geen lid meer wenst te blijven, dan volstaat een schriftelijke bevestiging of e-mail (info@vil.be) met de reden van het ontslag. Het ontslag dient uiterlijk in de maand december betekend te worden. In januari wordt uw lidmaatschap automatisch voor een volledig jaar verlengd.

**** De bedragen van de lidgelden kunnen conform de statuten geïndexeerd worden, met een maximum van 5% per kalenderjaar. Indexeringen periode 2003 – 2015: Algemene Vergadering der Effectieve leden, 19/06/14