en
        |  en

SCOPE: Strategische Competentieprognose voor de Logistiek

Techno­logische evoluties hebben impact op wat de huidige en toekomstige werknemers in de logistiek moeten kennen en kunnen. Een competentieprognose verduidelijkt de verwachte verschuivingen. Dat laat toe om te anticiperen en bijvoorbeeld bijsturingen voor te stellen aan het opleidings- en onderwijs­aanbod.

status: In uitvoering | thema: digitalisering | type: europees


De competentieprognose komt er met de steun van de Europese Unie (ESF) en de Vlaamse overheid.

Het project loopt van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!