en
        |  en

E-green

70.00

September 2016, 32 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘E-green’.

Inhoud

Woord vooraf 4

1. Inleiding 6
Consumentenenquête 6
Scenarioanalyses 6
Theoretische simulatiecase 7
Verpakkingstesten 7

2. De vraag van de consument 8
Opzet van de enquête en profiel
van de respondenten 8
Resultaten 8

3. E-green algoritme 12
Werkingsprincipes algoritme 12
Basis algoritme 12
Uitgebreid algoritme 13
Evaluatie van oplossingen 14

4. Het aanbod: pakketbezorging 15
Densiteit 15
Uiterste moment van levering 19
Afhaalpunten 21
Aflevertijd 22
Stationair draaien 23
Ecologische voertuigen 24

5. Theoretische simulatiecase: Dreamland 27

6. Verpakkingstesten 30
Opzet en resultaat van de test 30
Impact op de keten 30
Conclusie 31

7. Besluit 32

Gepubliceerd in:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!