VIL 4 e-boost

70.00

Juni 2015, 32 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘VIL 4 e-boost’.

INHOUD

Woord vooraf 4

1 Inleiding 5

2 E-commerce / E-Fulfilment 6

3 E-locatiefactoren 8
Bottom-up onderzoek 8
Onderzochte regio’s 8
E-locatiefactoren en scoring 9
Wegingsfactoren 10
Resultaten 11
Enkele kanttekeningen bij het onderzoek 14
Conclusie 14

4 Netwerkorganisatie 15
Van e-fulfilment center tot bestemming 15
Retourstroom 17
Netwerk vanuit Vlaanderen 17

5 SWOT-analyse 18
Sterktes 19
Zwaktes 20
Kansen 21
Bedreigingen 22

6 Cases 22
Inleiding 22
Praktijktest Vlaanderen – Nederland 22
Praktijktest Nederland – Vlaanderen 24

Besluit 27

Bijlages 28

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL