VeLP+ Vlaams e-Logistics Platform

70.00 excl. btw

Oktober 2010, 120 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘VeLP+, het Vlaams e-Logistics Platform’.

Inhoud

Colofon  2

Woord van dank  3

Executive Summary  4

Lijst van figuren  9

Lijst van tabellen  12
Inleiding  13
Belang van logistiek in Vlaanderen  14
Logistiek als strategische sector  14
Maritiem transport  14
Uitdagingen  16

Secure Trade Lanes  18
Definitie  18
AEO-certificaat  19
Voordelen Secure Trade Lanes  20

Vlaams e-Logistics Platform (VeLP+)  22
Omschrijving VeLP+  22
Containertrip  23
Werking VeLP+ Platform  25
Security Services – neutrale laag  25
Visibility & Collaboration Services (CVS)  27

Container Security Devices  39
Keuze technologie  39
Activatie en deactivatie CSD  42
Evolutie EDC76 naar EDC77  44

Corridors  46
Opzet van de testen  46
Rol van douane  48
Corridor Zuid-Afrika (Toyota)  49
Corridor Brazilië (Scania)  51
Uitdagingen tijdens opzetten van de corridors  52

Impact VeLP+ Platform  56
Voordelen VeLP+  56
Hogere visibiliteit leidt tot betere operationele planning  57
Beter (pro-actief) voorraadbeheer  57
Betere klantenservice  58
Betere inzet en planning van middelen (door beter zicht op tijdsverloop)  58
Ondersteuning aan de realisatie van Secure Trade Lanes  58
Profilering van Vlaanderen als logistieke topregio  59
Aanbieding of gebruik van bijkomende diensten mogelijk  59
Kwantificering van kosten en baten  60
Randvoorwaarden VeLP+  65

Bevindingen  67
Technische test  67
Corridor Toyota  67
Corridor Scania  74
Overzicht van aantal trips  77
Praktische bevindingen  78
Device gerelateerde bevindingen  82
Bevindingen op vlak van doorlooptijden  86
Bevindingen op vlak van berichtenverkeer  89
Bevindingen op vlak van VeLP+ Platform  92
Bevindingen van de gebruikers  94

Project Governance  96
Projectpartners  96
VIL aanpak  97
Communicatie  97

Bouwstenen toekomstig VeLP+  99
Conceptueel ontwerp  99
Business Model  102
Bedrijfsprocessen en risicoanalyse  102
VeLP+ Platform: kosten en opbrengsten  104
Draagvlak voor een toekomstig platform  110

Conclusie  111

Bijlage  113
Lijst van gebruikte afkortingen  113
(Project)partners  114

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL