Urban Waste Collection

70.00

Juni 2020, 46 p.
Uitgave: PDF

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Urban Waste Collection‘.

Inhoud

 Voorwoord

 4

   

 1. Het speelveld van Urban Waste Collection

 6

 Afbakening scope  6
 Actoren  7
   

 2. Afval- en grondstoffenstromen

 9

 Afvalstoffen in scope  9
 Steden in scope  10
 Bedrijfsactiviteiten in scope  12
   

 3. Pijnpuntanalyse

 14

 Pijnpunt 1 – Gebrek aan uniformiteit  14
 Pijnpunt 2 – Gebrek aan uniformiteit m.b.t. vergunningen  14
 Pijnpunt 3 – Gebrek aan betrokkenheid  15
 Pijnpunt 4 – Definitie bedrijfsafval  16
   

 4. Van pijnpunten naar oplossingsrichtingen

 18

 Randvoorwaarden oplossingsrichtingen  18
 Vijf basisaspecten  18
 Negen oplossingsrichtingen  19
 Geselecteerde oplossingsrichtingen  25
   

 5. Opportuniteiten voor meer circulariteit

 26

 Afvalbeheer in een circulaire economie  26
 Principes van verhoogde circulariteit  27
 Potentieel van verhoogde circulariteit in de oplossingsrichtingen  36
   

 6. Pilots

 38

 De witte wagen van Renewi & SUEZ  38
 IMOG – Vanheede – “Waste Collection in Waregem”  41
   

 7. Conclusie

 46

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL