Slow Logistics – Concept en Praktijkvoorbeelden

70.00 excl. btw

December 2010, 44 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Dit rapport is tot stand gekomen vanuit het VIL collectief onderzoeksproject ‘S.L.O.W. Logistics’, dat de gangbare praktijk van “zo snel mogelijk leveren” in vraag durft stellen. De noodzaak van snelle levering zou steeds van geval tot geval moeten bekeken worden en snelheid moet daarbij klantgedreven zijn. Betrouwbaarheid is vaak veel belangrijker dan snelheid.

In dit onderzoeksproject wil het VIL, gebruik makend van een Totale Logistieke Kostenbenadering, deze globale afweging concreet vormgeven en in de praktijk uittesten. Dit rapport is de weerslag van de eerste van twee projectfases: de onderzoeksfase binnen het project. Het concept ‘Slow Logistics’ wordt verder uitgediept en toegelicht, trade-offs tussen snelheid en betrouwbaarheid komen aan bod en mogelijke invullingen van het concept worden toegelicht, evenals enkele valkuilen en randvoorwaarden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt aangegeven hoe een aantal bedrijven concreet Slow Logistics hebben ingevoerd en wat de resultaten zijn. Afgerond wordt met de elementen en de opbouw van het Totale Logistieke Kosten Model.

De bevindingen zijn nadien bij de deelnemende bedrijven, zijnde Nynas, Trafuco, DHL Exel Supply Chain en een niet nader genoemd FMCG-productiebedrijf, uitgewerkt als piloot.  De resultaten van de pilootprojecten zijn terug te vinden in het rapport Slow Logistics – Bevindingen pilootprojecten.

Inhoud

Colofon  4

Voorwoord  7

Aanleiding en achtergrond  8

Slow Logistics: what’s in a name?  9
Probleemstelling  9
Snelheid als (verkeerdelijk) dogma  10
Van kost naar opportuniteit  11
Belang van onderscheid tussen goederencategorieën  14
Belang van totale logistieke kost  15
Randvoorwaarden en belemmeringen inzake Slow Logistics  15
Overzicht van mogelijke oplossingen in de vorm van Slow Logistics concepten  16

Praktijkvoorbeelden  18
Nike: snelheid in functie van klantenprofielen  18
Colruyt: duurzaamheid als drijfveer voor supply chain optimalisatie  21
Inboundoptimalisatie door productdifferentiatie  21
Outboundoptimalisatie door priotisering in bestellingen  23
Atlas Copco: betrouwbaarheid belangrijker dan snelheid  26
Modal shift op korte afstand: grotere betrouwbaarheid binnenvaart  26
Shift van luchtvervoer naar zeevracht  28
Rolls Royce: onthaasten als middel om transportvolume te vergroten  29
Jumbo-supermarktketens: ketensynchronisatie bij verladers en grootwinkelbedrijven  32
Slow Steaming: impact op carbon footprint  34

Totale logistieke kosten model  36
Wat en waarom totale logistieke kosten?  36
TLK Model gebaseerd op zes + één parameters  37
Werken vanuit TLK betekent steeds trade off’s tussen verschillende (on)zichtbare logistieke kostenparameters  41
Betrouwbaarheid als “kwaliteitsattribuut” binnen het TLK model  42

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL