Safe Warehouse

95.00

2022, 27 p.
Uitgave: PDF

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Safe Warehouse‘.

 Woord vooraf

 4

 1. Noden van de sector

 6

      Opnieuw meer ernstige arbeidsongevallen in 2021  6
      Behoefteanalyse  9

 2. Technologie

10

      Automatisatie  10
      Bewustwording  11
      Botspreventie  11
      Flow management  11
      Handeling ondersteuning  11
      Dynamische signalisatie  11
      Wearables  12
      Personendetectie  12
      Snelheidsreductie  13
      Online VIL-tool  13

 3. Trends

14

 4. Praktijktesten

18

       Afbakening en objectieven POC’s  18
       Testlocaties en doorlooptijd  20
       Overzicht testen en resultaten  21
       Lessons learned  20

 5. Conclusies

24

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL