RFID Technologie

70.00 excl. btw

December 2010, 105 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Dit rapport is tot stand gekomen vanuit het VIL collectief onderzoeksproject ‘Intelligente en automatische Proof of Shipment & Delivery van hoogwaardige en kritische goederen’ en ‘Beheer van logistieke dragers’. Het rapport geeft een actuele status hoe RFID de laatste jaren ontwikkeld is op technologisch vlak en hoe de verdere integratie van open standaarden heeft plaatsgevonden. De basiselementen zijn deels gebaseerd op een vroegere uitgave van het VIL, met name ”RF-tags voor een Intelligente Logistiek”, 2004.

Inhoud

Colofon  2

Voorwoord  3

Leeswijzer  4

Technische aspecten RFID-technologie  7
Management summary  7
Inleiding  10
RF-tags  11
Wat is een RF-tag  11
Verschijningsvormen  12
Chip versus chiploos  16
Actief versus (semi)-passief  17
Toepassingsgebied in functie van het type RF-tag  20
Dataopslag op RF-tags  20
Economische levensduur  26
Prijsevolutie van RF-tags  28
Evolutie van de RF-tags  29

Communicatie tussen RF-tag en RF-lezer  32
Werkingsprincipe van de energie- en dataoverdracht  34
Modulatietechnieken  38
Draagfrequenties  38
Integriteit en veiligheid van de data  42

RF-lezers  47
Wat is een RF-lezer?  48
Types van RF-lezers en hun verschijningsvormen  49
Antenneconfiguratie in een RF-lezer  55
Interferentie  61
Haalbare lees- en schrijfafstanden  61
Selectiecriteria en technische parameters  67
Evolutie van de RF-lezers  72

Conclusies  72

RFID-Standaarden  74
Management summary  74
Inleiding  76
Standaarden  78
Technologiestandaarden  78
Conformiteits- en performancestandaarden  82
Applicatiestandaarden  83
Andere ISO-standaarden met betrekking tot RFID  84
De Electronic Product Code (EPC)  85
Toegevoegde waarde van de standaard  89
Relatie tot barcodestandaarden  89
Evolutie in de standaarden  91
Wetgeving  92
Inleiding  92
Frequentiebanden  92
Traceren van goederen  96
Gezondheid  97
Privacy en de bescherming van informatie  98
Standaardisatieorganisaties  99
Conclusies  100
Bijlage 1  101
Bijlage 2  102
Bibliografie  104

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL