Reverse logistics voor logistieke dienstverleners

70.00

Oktober 2008, 144 p.

Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Dit document is een handleiding voor traditionele logistieke dienstverleners die overwegen om een rol te spelen in de after sales markt en meer bepaald in het beheer van retourstromen.

Heel wat verladers (fabrikanten) stellen alles in het werk om hun producten zo efficiënt mogelijk te verdelen maar hebben weinig tijd en belangstelling voor retourgoederen die op het einde van hun levenscyclus uit de markt terugkeren. Zij laten op deze manier belangrijke opportuniteiten liggen. Recent onderzoek van het VIL toont immers aan dat reverse logistics en product lifecycle management bovenaan het agenda horen te staan staan van best-in-class verladers.

Anderzijds benutten ook veel logistieke dienstverleners (LDV’s) het potentieel van deze markt nog onvoldoende. Al te vaak baseren ze de processen voor retourlogistiek op de bestaande distributieprocessen of trachten zij de retourprocessen in de bestaande distributiestromen in te passen. De specifieke aard van het retourgebeuren vereist echter zeer aangepaste bedrijfsprocessen, systemen en organisaties. Voor een correcte uitvoering is vaak ook een gespecialiseerde regelgeving van toepassing. De laatste jaren zijn er ettelijke studies gepubliceerd over het marktpotentieel van reverse logistics. Dit potentieel blijkt aanzienlijk en zal de volgende jaren alleen maar toenemen. Verladers hebben steeds meer nood aan reverse logistics kennis en ondersteuning op alle niveaus. Logistieke dienstverleners die investeren in dit domein of een specifiek dienstenaanbod uitbouwen voor reverse logistics, hebben in deze markt dan ook een voetje voor.

De bedoeling van dit document is tweeledig: • Enerzijds wil het de mogelijkheden van de retourmarkt aantonen en aangeven welke strategische keuzes dienen gemaakt te worden vooraleer met de opzet en de praktische uitwerking van een reverse logistics service offering door een LDV kan gestart worden. • Anderzijds geeft het een praktische invulling aan een tiental invalshoeken die belangrijk zijn om een volledige reverse logistics service offering of dienstenaanbod te kunnen aanbieden.

Dit document dient dan ook gelezen te worden als een praktische handleiding voor LDV’s om tot een volledig dienstenaanbod voor retourlogistiek te komen.

 

Inhoudsopgave

1 Doel van dit document
2 Benadering van het onderwerp
3 Generieke leidraad voor een reverse logistics dienstenaanbod

Deel 1: Strategische doorlichting van de reverse logistics markt
3.1 Zakelijk en strategisch belang van de markt voor retourlogistiek
3.2 Koppeling distributielogistiek – retourlogistiek
3.3 Huidige spelers op de reverse logistics markt
3.4 Strategisch handelen of ad hoc opportuniteiten?
3.5 Marktpositionering van de LDV
Deel 2: Praktische vormgeving en implementatie van een reverse logistics service offering
3.6 Definitie van de retourproducten
3.6.1 Specifieke kenmerken en voorbeelden per groep binnen de VIL-classificatie
3.6.2 Andere productkenmerken die de reverse logistics oplossingen beïnvloeden
3.7 Overzicht van de retourprocessen
3.7.1 RMA-management
3.7.2 Ordermanagement
3.7.3 Voorraadbeheer
3.7.4 Transport
3.7.5 Retourbehandeling
3.7.6 Value added logistics (VAL)
3.7.7 Product management
3.8 Organisatie van retourlogistiek transport
3.8.1 De fysieke goederenstroom
3.8.2 De informatiestroom gekoppeld aan het fysiek transport
3.9 ICT- omgeving voor een reverse logistics offering
3.10 Problematiek van de retourverpakkingen
3.10.1 Algemeen
3.10.2 Toegevoegde waarde van logistieke dienstverleners met betrekking tot verpakkingsmanagement in retourlogistiek
3.11 Wetgeving en normen
3.12 Specifieke infrastructuur voor retourlogistiek t.o.v. distributielogistiek
3.12.1 Magazijnindeling
3.12.2 Rollend materieel
3.12.3 Diefstalbeveiliging
3.13 Categorieën verladers en LDV positionering
3.13.1 Achterblijvers (worst-in class)
3.13.2 Gemiddelde ondernemingen (average)
3.13.3 Voorlopers (best-in-class)
3.13.4 Slotsom
3.14 Human Resources Management: wat zijn de specifieke vereisten voor reverse logistics9
3.14.1 Het management team
3.14.2 Business Development, Solutions en Implementatieteam
3.14.3 Relatiemanager voor interne en externe partners
3.14.4 Operationele teams
3.14.5 Slotsom
3.15 Partners en outsourcing in reverse logistics
3.15.1 Logistieke dienstverleners
3.15.2 Customer Contact Center (CC)
3.15.3 Transportpartners
3.15.4 Scrapping-, EOL- en/of recyclingpartners
3.15.5 Partners voor uitzendarbeid
3.15.6 ICT- partners
4 Concretisering voor hi-tech goederen en consumentenelektronica
4.1 Definitie van de retourproducten
4.1.1 Kenmerken van de instroom
4.1.2 Productkenmerken
4.2 Overzicht van de verschillende retourprocessen
4.2.1 Functioneel basisproces
4.2.2 Bespreking van de verschillende deelprocessen
4.3 Noodzaak van reverse logistics transport
4.3.1 De fysieke goederenstroom
4.3.2 De datastroom
4.4 Informatiesystemen
4.5 Problematiek van de retourverpakkingen
4.6 Wetgeving en normen
4.7 Specifieke infrastructuur voor reverse logistics operaties in vergelijking met distributielogistiek
4.7.1 Goederenontvangstruimte
4.7.2 Sorteerruimte
4.7.3 Behandelingsruimte
4.7.4 Ruimte voor verpakkingsafval
4.7.5 Stockageruimte herbruikbaar product
4.7.6 Verzending deelproduct/end-of-life
4.7.7 Orderverwerkings- en verzendruimte goed product
4.7.8 Rollend materieel
4.7.9 Beveiliging
4.8 Positionering van de LDV in functie van de verladerscategorieën
4.8.1 Positionering van de LDV in de gemiddelde categorie: overall partner voor reverse logistics
4.8.2 In welke domeinen kunnen LDV’s een meerwaarde betekenen voor deze verladers?
4.9 Human Resources Management
4.10 Uitbestedingspartners voor reverse logistics
4.10.1 Logistieke dienstverleners
4.10.2 Customer Contact Center (CC)
4.10.3 Transportpartners
4.10.4 Partners voor scrapping / end-of-life / recyclage
4.10.5 Partners voor uitzendarbeid
4.10.6 ICT- partners
5 Concretisering voor de automotive sector
5.1 Definitie van de retourproducten
5.1.1 Indeling volgens de VIL-classificatie
5.1.2 Indeling op basis van productspecifieke eigenschappen
5.2 Overzicht van de verschillende retourprocessen
5.2.1 Functioneel basisproces
5.2.2 Bespreking van de verschillende deelprocessen
5.3 Noodzaak van reverse logistics transport
5.3.1 De fysieke goederenstroom
5.3.2 De datastroom, gelinkt aan transportgerelateerde en statusinformatie (TMS)
5.4 Informatiesystemen
5.5 Problematiek van de retourverpakkingen
5.6 Wetgeving en normen
5.7 Specifieke infrastructuur voor reverse logistics operaties in de automotive sector
5.7.1 Goederenontvangstruimte
5.7.2 Sorteerruimte
5.7.3 Behandelingsruimte
5.7.4 Verpakkingsafvalruimte
5.7.5 Stockageruimte herbruikbaar product
5.7.6 Verzending deelproduct/end-of-life
5.7.7 Orderverwerkings- en verzendruimte goed product
5.7.8 Rollend materieel
5.7.9 Beveiliging
5.8 Categorieën verladers en positionering van de logistieke dienstverlener
5.8.1 Positionering van de logistieke dienstverlener: overall partner voor reverse logistics
5.9 Human Resources Management
5.10 Uitbestedingspartners voor reverse logistics: overzicht, voor- en nadelen
5.10.1 Logistieke dienstverleners
5.10.2 Customer Contact Center (CC)
5.10.3 Transportpartners
5.10.4 Partners voor uitzendarbeid
5.10.5 ICT- partners 6 Concretisering voor de retailsector
6.1 Definitie van de retourproducten
6.2 Overzicht van de verschillende retourprocessen
6.2.1 Functioneel basisproces
6.2.2 Bespreking van de verschillende deelprocessen
6.3 Noodzaak van reverse logistics transport
6.3.1 De fysieke goederenstroom
6.3.2 De datastroom, gelinkt aan transportgerelateerde en statusinformatie (TMS)
6.4 Informatiesystemen
6.5 Problematiek van de retourverpakkingen
6.5.1 Consumentenverpakking
6.5.2 Distributieverpakking
6.6 Wetgeving en normen
6.6.1 Voorbeeld: wetgeving i.v.m. vleeswaren
6.6.2 Wetgeving i.v.m. logistieke dragers en verpakkingen
6.7 S pecifieke infrastructuur voor reverse logistics operaties in de retailsector
6.7.1 Goederenontvangstruimte
6.7.2 Sorteerruimte
6.7.3 Reinigingsruimte
6.7.4 Herstellingsruimte
6.7.5 Stockageruimte herbruikbaar product
6.7.6 Verzending naar end-of-life bestemming
6.7.7 Orderverwerkings- en verzendruimte goed product
6.7.8 Rollend materieel
6.7.9 Beveiliging
6.8 Categorieën verladers en positionering van de logistieke dienstverlener
6.9 Human Resources Management
6.10 Uitbestedingspartners voor reverse logistics: overzicht, voor- en nadelen
6.10.1 Logistieke dienstverleners
6.10.2 Customer Contact Center (CC)
6.10.3 Transportpartners
6.10.4 Partners voor uitzendarbeid
6.10.5 ICT- partners
7 Concretisering voor de chemische en petrochemische sector
7.1 Definitie van de retourproducten
7.2 Overzicht van de verschillende retourprocessen
7.2.1 Functioneel basisproces
7.2.2 Bespreking van de verschillende deelprocessen
7.3 Noodzaak van reverse logistics transport
7.3.1 De fysieke goederenstroom
7.3.2 De datastroom, gelinkt aan transportgerelateerde data en statusinformatie (TMS)
7.4 Informatiesystemen
7.5 Problematiek van de retourverpakkingen
7.6 Wetgeving en normen
7.7 Specifieke infrastructuur voor reverse logistics operaties in de chemische sector
7.7.1 Goederenontvangstruimte
7.7.2 Sorteerruimte
7.7.3 Reinigingsruimte
7.7.4 Herstellingsruimte
7.7.5 Stockageruimte voor herbruikbaar product
7.7.6 Verzending deelproduct/end-of-life
7.7.7 Orderverwerkings- en verzendruimte goed product
7.7.8 Rollend materieel
7.7.9 Beveiliging
7.8 Categorieën verladers en positionering van de logistieke dienstverlener
7.9 Human Resources Management
7.10 Partners in het reverse logistics proces: overzicht, voor- en nadelen
7.10.1 Logistieke dienstverleners
7.10.2 Customer Contact Center (CC)
7.10.3 Transportpartners
7.10.4 Partners voor uitzendarbeid
7.10.5 ICT- partners 8 Besluit
8.1 Executive Summary
8.2 Appendix
Bijlage: afkortingen en verklarende woordenlijst

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL