Powering Logistics 2020

70.00

November 2015, 33 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Powering Logistics 2020’

Inhoud

Woord vooraf 4

1. Inleiding 5
Dieselprijs 5
Schadelijke emissies 6
Doelstelling project 6

2. Alternatieve brandstoffen: aanbod 9
Alternatieve brandstoffen met lage relevantie voor de transportsector 9
Kanshebbers voor transporttoepassingen 11

3. Zinvolle toepassingen voor het wegvervoer 16

4. Business cases 18
Rekenmodel 18
Business Cases 20

5. Praktijktesten 26
Testen op militair vliegveld in Ursel 26
Tanktransport op LNG 28
Impact van calorische waarde van gas op verbruik 29
Impact van belading en type gas op verbruik 30
Hybride voor start – stop verkeer 30

6. Conclusie en aanbevelingen 33

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL