Polluted Packaging Logistics

70.00

Januari 2019, 30 p.
Uitgave: PDF

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Polluted Packaging Logistics

Inhoud

Voorwoord 4

1. Het speelveld van lege ongereinigde verpakkingen 6
De keten in kaart 6
Complexiteit van de logistiek 6

2. Knelpuntanalyse 8
Knelpunten bij de producenten 8
Knelpunten bij de ontdoeners 8
Knelpunten bij de transporteurs 10
Knelpunten bij de verwerkers 10

3. Consolidatiehub voor een efficiëntere logistiek 12
De opportuniteiten van consolidatie 12
De belemmeringen van consolidatie 13
Haalbaarheid van een consolidatiehub 17

4. Complexe regelgeving: de knoop ontward 18
ADR voor lege verpakkingen waarvan de inhoud een gevaarlijk goed was 18
Lege verpakkingen als afval 20
Aansprakelijkheid 21
Regelgeving rond ladingzekerheid specifiek voor lege verpakkingen 21

5. Beslissingsboom als leidraad in ADR 22
Algemene ADR-regelgeving voor transportgevaarlijke goederen 22
Aanbieden van lege ongereinigde verpakkingen conform het ADR 22
Ingebouwde afwijkingen op het algemeen ADR-reglement 22
Keuze voor bepaalde piste die wordt weergegeven in de beslissingsboom 23
Beslissingsboom ADR-regelgeving voor lege ongereinigde verpakkingen 24
Bijkomende informatie bij de beslissingsboom 26

6. Conclusies 28

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL